Ecma endrer Open XML

Ecma endrer Open XML

Standardiseringsorganet Ecma endrer på detaljer i Open XML-standarden for å samle ISO-støtte.

Den private standardiseringsorganisasjonen Ecma godkjente Open XML i 2006, og arbeider nå for å få Microsoft-formatet godkjent av ISO. Da standarden ikke oppnådde det nødvendige flertallet i den første ISO-avstemningen i september, mottok Ecma en rekke forslag til forbedringer som de har jobbet med siden. Det foreløpige resultatet er et dokument på 2300 sider.

- Jeg er imponert over arbeidet som Ecma har gjort. De fikk rundt 3500 kommentarer i september, hvorav rundt 1000 unike. De satte en deadline til 14. januar, og den har de holdt. Det er litt av en bragd, og denne prosessen har utvilsomt gjort standarden enda bedre, mener Shahzad Rana, som jobber sammen med Microsoft i ISO-prosessen rundt Open XML.

LES OGSÅ: ISO sier nei til OOXML

Selve Ecma-dokumentet er ikke tilgjengelig for andre enn de nasjonale standardiseringsorganisasjonene, men de mest gjennomgripende endringene skal bestå i å vrake en grafikkteknologi som nærmest utelukkende benyttes av Microsoft, samt å frigi mer informasjon om hvordan Open XML støtter eldre Office-dokumenter.

Ecma har offentliggjort et sammendrag av endringene som du kan lese her.

En av de største svakhetene til Microsoft-rivalen Open Document Format (ODF) og ditto styrke for Open XML er kompatibilitet med eldre Office-dokumenter. Dersom endringer i Open XML kan føre til at man ikke mister noen data eller metadata i konverteringsprosessen mellom de to formatene, vil det være en viktig steg videre mot ISO-godkjenning.

- Ecma sier de har løst noen viktige stridsspørsmål, så det blir interessant å gå i dybden og se på hvilken måte de har løst det, mener Rana.

ISO avgjør den videre skjebnen til Open XML under et ukeslangt møte i Geneve den 25-29. februar. Norge stemte et betinget ja i den første avstemningen i september, men kan endre sin stemme dersom endringsforslagene er tatt til følge av Ecma.

Fem personer fra Norge deltar på ISO-møtet hvor dette skal avgjøres, det er Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge, fagpersonene Steve Pepper og Erlend Øverby, samt Knut Sebastian Tungland fra Statoil og Shahzad Rana.

- Dette er en sammensatt gruppe med synspunkter på begge sider, sier Sæterøy, som leder den norske delegasjonen.

LES OGSÅ: Dette må Microsoft endre på

Kvintetten skal først og fremst konsentrere seg om de 12 kommentarene som Standard Norge oversendte Ecma i september. Gruppen skal møtes i slutten av januar, før de skal diskutere seg frem til et felles norsk standpunkt under møtet i Geneve en måned senere.

- Det er uhensiktsmessig å stemme over en slik sak, det er mest fornuftig å diskutere og jeg regner med vi blir enige. Det er bra at Standard Norge leder delegasjonen, de har vist en saklighet og nøytralitet, som blir viktig å ivareta i Geneve. Det skylder vi prosessen, mener Rana.

Les om:

Enterprise