EDB gir gass

EDB gir gass

KOMMENTAR: EDB ble i forrige uke enda større, og Statoilhydro ble kvitt et problem.

Endre Rangnes og EDB er i godt driv om dagen. Mens deres finsk/svenske konkurrent sliter i motbakke, vokser EDB i inn og utland. Nå sist med kjøpet av Hydro IS Partner for 1,2 milliarder kroner. Hydro IS Partner har vært i et vakum siden Hydro-avlegger Yara ikke lenger vill være deres kunde og fremtiden ble ytterligere usikker da Hydro og Statoil fusjonerte.

Med EDB på laget, og med mer eller mindre langsiktige avtaler med Statoilhydro, går de 600 ansatte en noe mer forutsigbar fremtid i møte. EDB får på sin side et solid fotfeste innen olje- og gass-sektoren.

For Statoilhydro var det greit å bli kvitt Hydro IS Partner, mye tyder på at det nye selskapet i stor grad vil følge Statoils it-strategier og systemer. Og IS Partners styrke og kompetanse ligger i de systemene og kompetansen rundt gamle Hydros virksomhet. Utfordringen og til EDB ligger å få et solid forfeste som en leverandør til hele Statoilhydro.

Det er tvilsomt om Hydro IS Partner vil kunne bidra til noen internasjonal vekst innen olje- og gassektoren for EDB. Det er et begrenset marked med aktører som går langt utover hjemmemarkedet Norden.

For EDB ligger dermed den store muligheten i å trekke ut synergier. Selskapet har i de siste årene kjøpt nærmere 20 forskjellige selskaper og har nå 6000 ansatte. Og mer kan det bli.

Konkurrenten TietoEnator er i en prosess hvor store kostnader skal kuttes. Mot slutten av 2009 skal selskapet kutte nærmere 900 millioner kroner i årlige kostnader. Dette skal skje i en tredelt prosess; omstrukturere, selge eller avikle ulønnsomme prosjekter og så skal de øke kvaliteten på tjenester og prosesser.

TietoEnator har de siste to årene opplevd dårlige resultater, spesielt innenfor helse- og bankmarkedet. Sistnevnte er jo et av kjerneområdene til EDB. Sannsynligheten er stor for at EDB står først i køen om Tieto selger divisjonen Banking & Insurance. Spørsmålet blir hvor stort et it-selskap kan bli på det nordiske markedet, skjønt EDBs nordiske dominans strekker seg i liten grad til Danmark – et markedet de ikke helt har lykkes.

Kanskje mer sannsynlig enn å ta over deler av Tieto, vil være at EDB kjøper seg opp i Danmark, hvor de trenger markedsmakt for å bli en fullverdig nordisk it-aktør. Problemet er at det ikke er så mange kandidater igjen. Kanskje den eneste muligheten for EDB å vokse i sør er danske Kommunedata (KMD). Men da må Endre Rangnes overtale de danske offentlige eierne til å selge. Klarer han det blir han nordens it-konge.

Les om:

Enterprise