EDB skvises av prispress

EDB skvises av prispress

Nedgang både på omsetning og på bunnlinja i årets andre kvartal.

For andre kvartal 2010 ligger EDBs driftsinntekter på 1,809 millioner kroner. Det er 114 millioner lavere enn samme kvartal i fjor. I årets første kvartal var driftsinntektene 3,633 millioner.

- EDB påvirkes fortsatt av et svakt it-tjenestemarked, spesielt innen industri-segmentet. Tatt dette i betraktning er det gledelig at vi har vekst i omsetningen innenfor de fleste andre segmenter. Den svake markedsutviklingen, kombinert med prispress i enkelte segmenter, gjør det nødvendig å redusere kostnadene for å kunne styrke lønnsomheten, sier konstituert konsernsjef John-Arne Haugerud via en pressemelding.

Før EBITA lå driftsresultatet på 127 millioner sammenlignet med 151 millioner samme kvartal i fjor og 261 millioner i årets første kvartal. EBIT-tallene er på 84 millioner sammenlignet med 107 for andre kvartal i fjor.

Skal spare

I løpet av tredje kvartal skal EDB lansere et kostnadsprogram der håpet er at konsernets kostnader reduseres med 200 millioner årlig. Programmet ventes å få full effekt fra 2011.

Konsernet skal blant annet forenkle den internasjonale kontorstrukturen som følge av bortfall av leveranser i industri-segmentet, stabskostnader skal reduseres i forbindelse med forenklet selskapsstruktur innen forretningsområdet Consulting og det skal bli bedre kapasitetsutnyttelse innen den svenske delen av forretningsområdet It Operations.

Selskapet re-lokaliserer deler av organisasjonen i Oslo-regionen i løpet av 3. kvartal etter ordinært utløp av husleieavtaler. Konsernet vil tilby medarbeidere i Norge i aldersgruppen 62-67 år avtalefestet pensjon (AFP) i kombinasjon med en gavepensjon fra EDB i årene frem til ordinær pensjonsalder, kan man lese i pressemeldingen.

På bakgrunn av usikker markedssituasjon har EDB iverksatt ytterligere kostnadstiltak, og styret vil fortløpende gjennomføre nødvendige tiltak.

Positive reaksjoner

Haugerud kan ellers fortelle at konsernet har fått positive tilbakemeldinger med tanke på fusjonsplanene med Ergogroup.

- Forberedelsene er godt i gang med sikte på å etablere et ledende nordisk IT-selskap, med kapasitet til økt organisk vekst og finansiell styrke. Et fåtall personer jobber nå med å planlegge integrasjonen mens vår hovedprioritering er daglig operativt fokus på kunder, leveranser og salg, sier han.

Fusjonen avventer godkjennelse fra konkurransemyndighetene, noe som er ventet i slutten av tredje kvartal.

Les om:

Enterprise