EDB sliter med lønnsomheten

EDB sliter med lønnsomheten

EDB Ergogroup øker topplinjen, men sliter med å få opp marginene.

EDB ErgoGroup la i dag frem sitt resultat for første kvartal. Inntektene havnet på 3.234 millioner kroner, noe som er en økning på to prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Driftsresultat før skatt og amortisering (EBITA) landet på 158 millioner kroner.

EBITA gikk ned i forhold selskapets estimerte og sammenslåtte tall (proforma) på 172 millioner for første kvartal i fjor. EDB og Ergogroup lanserte sine fusjonsplaner i begynnelsen av juni 2010.

- Lønnsomhetsnivået kan vi ikke si oss fornøyd med, forklarer konsernsjef Terje Mjøs under fremleggelsen av tallene i dag.

LES SAKEN HER: EDB og Ergogroup enige om fusjon

- Vi er fornøyd med at omsetningen nå øker innenfor alle rapporteringssegmenter med unntak av IT Operations innenfor Enterprise-segmentet i Norge hvor vi påvirkes av kontraktsfestede prisreduksjoner. Synergiprogrammet går i henhold til plan og dette skal sikre at selskapet styrker lønnsomheten, sier Mjøs via en børsmelding.

Vokser i Sverige

EDB deler sine forretningsområder inn i "IT Operations" (driftstjenester) "Solutions" (løsninger) og "Consulting" (konsulentjenester).

It-driftstjenester utgjorde 1.495 millioner av inntektene. Dette tilsvarte en omsetningsnedgang på 2 prosent. I Sverige viste imidlertid dette området en vekst på seks prosent.

Ifølge børsmeldingen var det også en omsetningsvekst knyttet til smb-kundene i Norge. Storkundeområdet i Norge hadde en omsetningsnedgang på hele fem prosent i kvartalet.

Segmentet for løsninger (Solutions) hadde i første kvartal 2011 driftsinntekter på 1.048 millioner kroner, det vil si en organisk vekst på seks prosent fra proformatall for samme periode året før.

Ifølge EDB viste bransjeområdet Financial Services en organisk vekst på åtte prosent i kvartalet som følge av økt tilgang av nye kunder.

Konsernets "Global Sourcing"-virksomhet viste en organisk vekst på 26 prosent sammenlignet med første kvartal 2010.

Økning på konsulent

Konsulenttjenester utgjorde 930 millioner kroner av EDBs inntekter i første kvartal. Det betyr en økning på fem prosent vekst fra proformatall for første kvartal i fjor.

Ifølge selskapets børsmelding fra økningen var i hovedsak relatert til vekst i den svenske delen av segmentet.

- Vårt viktigste gjennombrudd er avtalen med svenske BAB, fremhever Mjøs under presentasjonen av tallene.

BAB-avtalen omhandler drift av minibanker i for blant annet Nordea i Sverige og Danmark. Det er nettopp drift av minibanker EDB Ergogroup blant annet har hatt problemer med den siste tiden.

- Vi beklager dypt driftsproblemene den siste tiden. Vi står i daglig kontakt med Finanstilsynet med hensyn til utviklingen. Vi regner med at det vil koste oss ti millioner kroner, sier Mjøs.

Sliter med stokundene

EDB ErgoGroup skriver i kvartalsrapporten at selsakpet forventer en markedsvekst i 2011 "drevet spesielt av kundesegmentene offentlig sektor, bank- og finans, smb og konsulentområdet"

De store kundene på outsourcing uteblir imidlertid i Norge, ifølge kvartalsrapporyen er markdet preget av lite tilfang av nye kontrakter som resulterer i sterkt prispress.

"Sammen med bortfall av kundekontrakter i størrelsesorden 200 millioner kroner i 2011 medfører dette at selskapet forventer fortsatt negativ vekst innen drift for storkundesegmentet i Norge i 2011. I Sverige derimot, forventes moderat vekst også innen drift for storkundemarkedet", skriver selskapet.

- Vi forventer vekst på alle områder unntatt enterprise, hevder Mjøs under presentasjonen av tallene.

Videre kommer han med et par nyheter:

- Vi arbeider med nytt navn. Vi regner med å være i mål i løpet av året. I andre kvartal vil vi beslutte hvor vi skal ha nytt hovedkvarter, men vi vil forbli på Skøyen. Leieavtalen varer til 2019

Les om:

Enterprise