Den eldste databasen i ny versjon

Den eldste databasen i ny versjon

IBM har nylig sluppet versjon 10 av databasen IMS

Information Management System er en kombinasjon av en hierarkisk database og et transaksjonssystem, og ble opprinnelig utviklet for å kunne sende folk til månen. IMS ble tatt i bruk av Apollo-programmet til NASA i 1968, og nærmer seg førti år. Og oppdateres fortsatt.

IMS kjører på IBMs stormaskinplattform zSeries. I stedet for tabeller som brukes i relasjonsdatabaser, blir data i IMS håndtert i en trestruktur.

Det skulle være rimelig å anta at 40 år gammel programvare snart har utspilt sin rolle, men ifølge direktøren for dataservere i IBM, Bernie Spang, kjører databasen fortsatt i datarommene til 95 prosent av de tusen største amerikanske bedriftene. Spang hevder at 80 prosent av forretningsbankene i USA, Tyskland og Japan kjører IMS.

Han viser til at selv om IBM har en rekke andre databaseprodukter, som DB2 og Informix, fortsetter de å legge penger i å utvikle og markedsføre IMS, fordi det er deres beste løsning for håndtering av store transaksjonsvolumer. Spang trekker frem forsikringsselskaper, bilprodusenter og transportbedrifter som brukere. Han hevder at en kunde som driver med sporing av forsendelser, som han ikke vil navngi, håndterer 100 millioner transaksjoner per dag i IMS.

Den nye versjon 10 av IMS skal være styrket med hensyn til tjenesteorientert arkitektur (SOA). Dette innebærer ny støtte for XQuery og utvidet støtte for XML og web-tjenester, bedre verktøy for XML og Java for å stimulere utvikling av nye applikasjoner og forbedret kontroll for gjenopprettelse av database.

Skulle du ha lyst til å ta i bruk IMS, starter prisen på 9000 dollar i måneden. En zSeries stormaskin kommer i tillegg.

Les om:

Enterprise