EMC og Ciber med felles dokumentfront

EMC og Ciber med felles dokumentfront

EMC og Ciber har inngått en partneravtale i Norge som omfatter dokumentløsninger for offentlig sektor, bank og finans.

EMC og Ciber inngår partneravtale i Norge og øker satsningen på skreddersydde dokumenthåndteringsløsninger for blant annet offentlig sektor, bank og finans. Samarbeidet handler om salg og implementering av EMCs platform i Norge.

Ett av EMCs strategiske oppkjøp de siste årene var dokumenthåndterings-plattformen Documentum i 2003. Nå danner EMC Documentum ryggraden for selskapets samarbeidsavtale med Ciber Norge.

CIBER Norge er en del av konsulentselskapet Ciber Incorporated. Selskapets forretningsidé er å utvikle kjernevirksomheten hos sine kunder, enten gjennom tilpasning av standardløsninger eller skreddersøm. Ciber i Norge, tidligere IDC og ECsoft, har blant annet spesialisert seg på å levere SAP-applikasjonstjenester til hele det nordiske markedet.

Store kunder

- Documentum porteføljen er som skreddersydd for kunder innen våre satsingsområder; offentlig sektor, bank og finans. Våre rådgivere registrerer et stadig økende behov for å organisere ustrukturert informasjon, og vi ønsker å tilby spesialtilpassede dokumenthåndteringsløsninger som tilfredsstiller alle lover og regler som aktører i disse segmentene er underlagt, sier Steinar Sveen, administrerende direktør i CIBER Norge, i en pressemelding.

For å imøtekomme EMCs autorisasjonskrav, har Ciber allerede gjort flere investeringer i egen organisasjon, og har blant annet trent opp flere av konsulentene sine i EMCs teknologi. I tillegg har selskapet bygget opp et omfattende testmiljø.

Ciber har i Norge store kunder, som Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, NAV, DnB Nor, Teller og BBS.

- Samarbeidet med Ciber Norge vil bidra til å etablere oss i markedssegmenter der vi hittil ikke har vært spesielt synlige. Offentlig sektor og bank- og finansnæringen møter i dag svært strenge krav til sine lagrings- og arkiveringssystemer. Documentum-porteføljen dekker strategiske behov i disse sektorene, men løsningene må tilpasses norske forhold. I Ciber har vi fått en lokal samarbeidspartner med unik kompetanse innen disse sektorene, som vil kunne bidra til å skape merverdi for våre kunder, sier Per Yngland, administrerende direktør i EMC Norge.

Les mer om kontrakter og avtaler i it-bransjen .

Enterprise