Ementor har skiftet navn

Ementor har skiftet navn

Ementor-navnet er begravet. Fra nyttår heter selskapet Atea.

Ementor-gruppen annonserte allerede i oktober at selskapet skulle endre navn til Atea i alle landene de opererer i. Atea-navnet er allerede kjent i det svenske og finske markedet, men erstatter Ementor-navnet i Norge, Topnordic i Danmark og Sonex i Baltikum.

- Dette er ferdigstillingen av fusjonprosessen vi har vært inne på de siste årene. Vi syntes et fellesnavn måtte til, sa Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Norge, til Computerworld den gang.

Lett

Med navneendringen ferdigstilles integrasjonen av de tre største it-infrastrukturselskapene i Norden, Ementor, Topnordic og Atea, som ble fusjonert i 2006, og den største aktøren i Baltikum, Sonex, som ble kjøpt i begynnelsen av 2008. Atea ble valgt rett og slett fordi det er lettest å huske.

- Vi har vurdert mye rundt dette. Atea begynner på A i starten av alfabetet, Atea er en hard lyd, med få bokstaver, og er lett å huske, og lett å si. Samlet vil det gi flest fordeler for alle, mener Sønsteby.

Enterprise