En av fire øker it-budsjettene

En av fire øker it-budsjettene

26 prosent av it-sjefer i Skandinavia får budsjettøkning på over ti prosent.

26 prosent av skandinaviske it-sjefer får økt sine budsjetter med over ti prosent, mens 61 prosent får et uendret it-budsjett i år, viser den årlige undersøkelsen «It-sjefens utfordringer» utført av Synnovate på vegne av Steria, hvor rundt 200 bedrifter er spurt.

I fjor oppga 20 prosent en budsjettøkning på over ti prosent – i år er det altså seks prosentpoeng flere som får høyere it-budsjetter. 14 prosent oppgir på sin side reduserte it-budsjetter i år - nøyaktig samme prosentandel som oppga reduserte it-budsjetter i fjor.

Anders Lindgren, informasjons- og markedsdirektør i Steria, velger å se det positive perspektivet.

- Vi er fortsatt ikke helt tilbake til nivået fra våren 2008, altså før finanskrisen satte inn, men vi ser en positiv økning fra 2009, sier han i en pressemelding.

- It er virksomhetskritisk i de fleste virksomheter, og under de rette forutsetningene kan it-avdelingen bidra til effektivisering og verdiskapning i en bedrift. Derfor er det et godt tegn at såpass mange nå skrur opp it-budsjettene igjen, mener han.

Les også:

It-sjefene får mer penger neste år

Ifølge en annen undersøkelse fra Steria, fra november i fjor, foventet 60 prosent av it-sjefene økte it-budsjetter i år.

Internasjonalt er det i 2010 forventet en vekst i it-budsjettene på 5,3 prosent, ifølge Gartner, tilsvarende 20 tusen milliarder norske kroner.

Enterprise