En verden av it-muligheter

En verden av it-muligheter

SOURCING: Billig er ikke alltid best. Men er det billig nok, blir det dyrt å la være.

Motivasjonen for å sette ut it-jobber har variert de siste årene. På lutten av 1990-tallet og mot år 2000 handlet det i stor grad om finne tilgjengelig ressurser. Dette var en tid hvor et stort antall utviklere jobbet med år 2000-problemet (populært kalt Y2K), og en dotcom-bølge som slukte it-ressurser.

Selvfølgelig var pris også den gangen viktig, med ned mot en femtedel av timesprisen for en utvikler i India kontra vestlige land.

Siden den økonomiske smellen i 2008, har it-avdelingene i de fleste land opplevd kvessede sparekniver og kostnadsreduksjoner har tvunget frem en annen allokering av ressursene. Svaret ser i økende grad ut til å ligge i lavkostnadsland.

- Det å utnytte kompetanse og kapasitet i lavkostland er en trend som har pågått lenge og gjelder for et stadig bredere spekter av kunnskapsintensive tjenester. Men vi ser også at de tradisjonelle strukturene med "isolerte" miljøer utfordres, sier Geir Harald Vale som er direktør for teknologi i Accenture Norge.

Vale får støtte av Nils Molin i det svenske analyseselskapet Radar Ecosystem som nylig laget en rapport om sourcing.

- Det er en tydelig trend. Utvikling av programvare har blitt flyttet ut i mange år. På modne områder som ERP (Enterprise Resource Management red. anm), er den meste av utviklingen i lavkostandsland, sier Molin og fortsetter:

- Er man ikke der ennå, blir man tvunget dit av konkurransehensyn.

Kostnader i fokus

Nils Molin mener reduserte kostnader er den viktigste motivasjonen til å flytte ut tjenester.

- Så får man vurdere om dyrere norske ressurser gir bedre nytte på andre områder, for eksempel i skjæringspunktet mellom forretningssiden/behovet og selve programmeringen.

- Er det norske utviklermiljøet truet av lavkostnadsland?

- I Norge foregår det mye smidig utvikling, og denne formen har en slags innebygget motstandskraft mot lavkostnadsalternativer, sier Molin men legger til:

- Samtidig er det en tydelig trend at hele det store utviklingsprosjektet blir flyttet ut.

- Bør norske kunder satse på lavkostnadsland i utviklingsprosjekter?

- I store prosjekter som er godt strukturerte og hvor dokumentasjonen er på engelsk bør man vurdere utsetting til lavkostnadsland, sier Molin.

Han legger imidlertid til at finnes flere fordeler med å gå gjennom sine vanlige leverandører som har kontorer i det lokale markedet i lavkostandsland.

- Spesielt gjelder dette om man har liten erfaring med direkte kontakt selv. Uansett gjelder det ikke å låse seg til et spesifikt land. Faktorer som inflasjon, valutasvingninger og politiske tumulter – er reelle risikoer man må vurdere, sier Molin.

- Dermed kan det være lurt å velge en leverandør som er tilstede i flere land, legger han til.

- Seniorene er billige

Rui Casais er teknologidirektør i spillselskapet Funcom. Selskapet har også et utviklermiljø i Norge. Teknologidirektøren mener man alltid vil ha behov for et lokalt utviklermiljø for å jobbe med det han kaller kjerneteknologien. Han mener mer perifer programmering, av mindre betydning for selskapet, gjerne kan flyttes til land med lavere kostnader. Å bruke internasjonale ressurser er ikke bare lønnsomt, men også nødvendig fremover, mener Casais.

- Etter hvert som teknologi bare blir en viktigere og viktigere del av folks liv, vil behovet for programmerere øke, og Norge vil ikke ha nok utviklerarbeidskraft til å møte behovene, sier han.

Rui Casais mener utviklere på juniornivå er relativt dyre, men synker proporsjonalt med erfaring slik at senior utviklere klarer seg bedre i sammenligning med andre industrialiserte land.

- Erfarne utviklere er dyre i alle land vi kan sammenligne oss med, sier han.

Funcoms teknologidirektør sier at utsetting av programmeringsjobber til lavkostnadsland bare vil fortsette med uforminsket styrke.

- Etter hvert som disse landene får høyere kompetanse innen teknologi, gjennom gode utdanningsprogrammer, vil offshoring komme helt naturlig, sier Rui Casais.

Crowdsourcing

Accenture-direktør Geir Harald Vale trekker også frem en annen trend, såkalt crowdsourcing.

- Ledende selskaper som GE, MasterCard og Facebook går nye veier for løse problemstillinger gjennom crowdsourcing, sier Vale.

Han forteller at dette er en trend Accenture beskriver i sin rapport Technology Vision for 2014 hvor fremveksten av den "grenseløse bedriften" står sentralt.

- Arbeidsstyrken er ikke lenger bare er begrenset til dine ansatte, men til hvilke kompetansenettverk du evner å mobilisere til å løse dine problemstillinger. I et slikt perspektiv vil utfordringen for ethvert utviklermiljø, også i lavkostland, handle om å være relevant for markedet, hvor konkurranseflaten drives av den digitale utviklingen som gjør kompetansen mer tilgjengelig, og hvor også norske aktører kan spille en aktiv rolle, mener Vale.

- Mener du det norske kostnadsvivået er for høyt?

- Vi må tiden vurdere hva som skal gjøres lokalt og hvordan vi skal utnytte vår globale leveransekraft som tilbyr et komplett spekter av utviklings- og forvaltningstjenester, sier Vale.

Han syns det er interessant å merke seg er at Accenture Norge vokser lokalt samtidig som bruken av våre globale leveransesentre også øker.

- Så det norske miljøet er ikke truet av lavkostnadsland?

- Vi har de siste 12 månedene ansatt flere hundre personer i Norge, og vi er på jakt etter like mange i det kommende året innenfor teknologi, strategi og personer med ulik bransjeerfaring. Det er med andre ord ikke bare kostnadsnivået som har betydning, men også kunnskap og erfaring i forhold til lokale forhold er viktig når team settes sammen, sier Vale og legger til:

- Det vil alltid være behov lokal spisskompetanse, men innen mer generiske utviklingstjenester vil nok det norske miljøer stadig bli utfordret av aktører som effektivt utnytter kompetanse og kapasitet i land med lavere kostnadsnivå.

Les om:

Enterprise