Enklere med ferdigpakket SAP

Enklere med ferdigpakket SAP

Nå kan du få ferdige løsninger på få uker, i stedet for flere år.

- Det er mange gamle erp-systemer i bruk, noen er mer enn ti år, sier Bo Hjort Christensen, studierektor på handelshøyskolen BI og guru på forretningssystemer i Norge.

Bo Hjort Christensens seminar på forretningssystemer, erp (Enterprise Resource Planning), er noe alle innen økonomi og logistikk bør få med seg, ikke hvert år, men så ofte at man kan avgjøre hvor vidt virksomhetens forretningssystem fortsatt er i takt med behovene. Christensen har oversikt over alt som tilbys.

Tidligere var det utskiftning av datamaskinen som medførte et behov for nytt forretningssystem. Nå er det endring av markedsfokus som påvirker i hvilken grad man bygger på eller skifter ut forretningssystemet. Fusjon er en typisk drivkraft for samordning av forretningssystemene.

Siden nittitallet

I Norge er det få store industrikonsern. De største valgte ferdiglagde systemer for første gang på begynnelsen av nittitallet. Orklas Denofa Lilleborg var første bruker av SAP R3.

SAP fikk tidlig fotfeste i oljeindustrien. Oracle jobbet tett med det offentlige. Skatt er en typisk bruker. I tillegg har Oracle kjøpt opp spesialistfirmaer for å bygge industriløsninger. Tele er et typisk eksempel. Telenor benytter Oracles forretningssystem.

Men de færreste norske selskaper er store. De fleste er små. For små virksomheter er de fleste leverandørene lokale. De kjenner småbedriftenes behov. Typiske leverandører er Mamut og Visma.

Men også i andre markeder er det mange små virksomheter. Tyskland har mange veldig små. SAP har derfor innsett at det er et begrenset antall industrikonsern. De blir heller større og færre.

Nye kunder må derfor skaffes blant små til mellomstore. I tysk målestokk er det fra 10 til 2.500 ansatte, i praksis alle norske virksomheter. På dette området har SAP tre tilbud.

Tre for små og mellomstore

SAPs tilbud omfatter det oppkjøpte systemet Business One med en målgruppe på under hundre ansatte, Business By Design for de som vil ha forretningssystemet som tjeneste via nettet og All-in-One for de større kundene.

- Business One er et supert produkt, men dessverre har vi for lite ressurser i Norge. Vi sliter med synlighet i forhold til Mamut og Visma, sier Tom Olberg, ansvarlig for SAPs forretningssystemer i Norge for mindre og mellomstore bedrifter.

Business By Design er SAPs drøm om å levere forretningstjenester som en leveranse på nettet (Software as a Service, SaaS).

- Business By Design er for nystartete bedrifter med begrensete it-ressurser. 200 kunder kjører pilot, men ikke i Norden, fortsetter Tom Olberg.

Men hovedproduktet vil være All-in-One. Det tilhører de mest interessante forretningssystemene ifølge analysefirmaet Gartner. Kun Microsofts Dynamics AX rangeres foran. Ingen er klare ledere fordi evnen til gjennomføring ikke avhenger av Microsoft eller SAP, men av deres partnere.

Med egen hardware kan implementasjonen ta rundt to uker, les videre på neste side!

Les om:

Enterprise