Ergo vokser på sine kjøp

Ergo vokser på sine kjøp

Ergo har nesten doblet omsetningen etter sine mange kjøp det siste året. Resultatet er mindre imponerende.

ErgoGroup øker driftsinntektene med 557 millioner kroner i første kvartal 2007, sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen totalt økte fra 772 til 1329 millioner kroner. Men korrigert for oppkjøpt virksomhet er veksten på mer moderate 5 prosent.

ErgoGroups driftsresultat (EBITA) økte fra 32 til 49 millioner kroner. Resultatet før skatt falt fra 32 til 18 millioner kroner.

- Med over en halv milliard i omsetningsøkning i første kvartal, må vi kunne si oss godt fornøyd med veksten i ErgoGroup. Spesielt når vi opprettholder lønnsomheten, til tross for uønskede kvalitetskostnader og risikoavsetninger. Vi kan også vise til en stabil organisk vekst på fem prosent, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Allianse og Systeam

Omsetningsveksten skyldes i i stor grad til oppkjøpene av Allianse og Systeam, samt sterk kontraktsinngang i 2006. Ordreinngangen i Norge økte til 535 millioner kroner i første kvartal, mot 385 millioner kroner i samme kvartal i 2006.

LES OGSÅ KOMMENTAREN Ergo Group og Posten: logisk kortslutning

En rekke viktige kontrakter ble signert med blant annet NAV, Mattilsynet, Norsk Tipping, Optimera og Lindorff. I den nordiske virksomheten er det inngått avtaler med Luleå Tekniske Universitet, Fuji Autotech og Menigo Foodservices.

Sterk løsningsvekst

ErgoGroup presenterer for første gang i Q1 2007 resultater på segmentnivå. Segmentene i tjenestedimensjonen er Drift & infrastrukturtjenester og Løsninger & applikasjonstjenester. Begge segmenter viser solid omsetningsøkning.

Sterkest er veksten innen Løsninger & applikasjonstjenester, som øker med 116 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er tett knyttet til kjøpene av Allianse og System som begge leverte en stor andel løsninger og applikasjonstjenester.

Postens prosentvise andel av ErgoGroups omsetning er redusert med 8 prosentpoeng fra forrige kvartal, og utgjør i første kvartal om lag 15 prosent av ErgoGroups totale omsetning. Veksten mot kunder utenfor Posten Norge AS er på 100 prosent, hvorav 6,4 er organisk vekst.

Les flere resultatsaker i Bransje

Les om:

Enterprise