Ergogroup med dokumentavtale

Ergogroup med dokumentavtale

Skal levere nytt dokumenthåndteringssystem til Rieber & Søn i Bergen.

Ergogroup har inngått en kontrakt med næringsmiddelselskapet Rieber & Søn i Bergen om leveranse av et dokumenthåndteringssystem. Avtalen har en verdi på tre millioner kroner og en varighet på tre år.

Leveransen inkluderer 1 000 lisenser av IBMs Document Manager-system i tillegg til vedlikeholdsavtale, opplæring og tjenester og tilhørende skanningsløsning fra Eye-share. Løsningen gjør det raskere å for brukerne å gjenfinne riktige dokumenter. Alle dokumenter vil også være merket med metadata som gir full sporbarhet.

- Vi er svært glade for at Rieber & Søn har vist oss denne tilliten. Denne løsningen gjør all dokumentasjon elektronisk, som igjen betyr større sikkerhet i forhold til oppdatering og versjonshåndtering, tilgjengelighet og bruk av dokumenter på tvers av landegrenser. Ergogroup skal sørge for at denne leveransen støtter opp under Rieber & Søn sine forretningsmessige mål og ambisjoner, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup i en pressemelding.

I første omgang vil utvalgte avdelinger på hovedkontoret i Bergen være piloter for innføring av dokumenthåndteringssystemet. Deretter vil kontorer i andre land ta i bruk løsningen.

- Det stilles svært strenge krav til oss som næringsmiddelprodusent når det gjelder dokumentasjon, spesielt i produksjonssammenheng. Vi trenger et system som effektiviserer arbeidsprosessene våre og gir positive effekter i verdikjeden. Vi forventer at Ergogroup, som har solid kompetanse på slike systemer, vil være en god rådgiver og sørge for at vi får et stabilt og sikkert system, sier Terje Hjertnes, it-direktør i Rieber & Søn.

Enterprise