Ergogroup signerer i Trondheim

Ergogroup signerer i Trondheim

Skal levere en ny samhandlingsplattform til Trondheim kommune.

Trondheim kommune har inngått en avtale med Ergogroup om leveranse av en ny samhandlingsplattform for å styrke kommunens elektroniske dialog med innbyggere og næringsliv.

Avtalen omfatter en sikker infrastruktur for integrasjon, en samhandlingsplattform, som muliggjør effektiv dialog med alle kommunenes brukergrupper.

Plattformen skal integrere kommunens fagsystemer med fremtidige tjenester for ansatte og innbyggere. Eksempler på bruk av løsningen kan være trygg overføring av data når en innbygger søker på en barnehageplass eller leverer byggesøknad. For å sikre overføringen av fortrolig informasjon vil løsningen omfatte en autentiseringsløsning og single-sign-on for økt brukervennlighet.

Trondheim kommune har ambisjoner om at løsningen som utvikles kan være grunnlag for en standardisert plattform. Slik er det meningen at erfaringer med samhandlingsløsningen også skal komme innbyggere i andre kommuner til gode.

- Med denne samhandlingsplattformen vil Trondheim kommune ligge langt framme i Norge med å ta i bruk moderne teknologi for å styrke kvaliteten på kommunens tjenesteproduksjon og dialog med publikum. Vi er stolt over å få bruke vår erfaring og kompetanse til å gjøre vårt for et mer effektivt kommune-Norge, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, i en pressemelding.

Enterprise