Etterspørselen svikter for EDB

Etterspørselen svikter for EDB

Omsetningen faller, men kostnadskuttene stabiliserer EDB-skuta.

EDB fikk en omsetning på 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2009. Det er sju prosent lavere enn samme periode i fjor. Årsaken er rett og slett lavere etterspørsel etter it-tjenester.

It-konsernets driftsresultat landet på 150 millioner sammenlignet med 168 millioner samme periode året før.

Resultat før skatt ble 95 millioner kroner, en solid bedring fra 72 millioner i samme periode i 2008. Bedringen i resultatet skyldes i stor grad selskapets program for kostnadskutt.

- Vi har i dette kvartalet gjennomført og langt på vei fullført hovedpunktene i vårt restruktureringsprogram. Kostnadene er redusert for å tilpasse selskapet et lavere etterspørselsnivå og å sikre EDB en mer konkurransedyktig kostnadsstruktur. Vi er tilfreds med at vi har signert nye kontrakter for 500 millioner kroner i tredje kvartal og hittil i år for 7,2 milliarder kroner, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB i meldingen.

Kutter mer

Kuttene i EDB vil fortsette. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at de har gjort avsetninger for til sammen 152 millioner kroner relatert til restrukturering ”herunder nedleggelse av seks lokasjoner, nedbemanning av nærmere 100 ansatte”.

Styret i EDB har vedtatt å gjøre en nedskrivning av goodwill med på 218 millioner relatert til forretningsområdet Applikasjonstjenester. Her ligger det også en nedskrivning av den egenutviklede SAP-baserte løsningen for offentlig sektor i Norge.

Driftsinntektene for it-drift landet på i overkant av en milliard kroner og selskapet fikk en driftsmargin på området på 9,7 prosent mot proforma 9,6 prosent i tredje kvartal 2008. Forretningsområdet applikasjonstjenester hadde driftsinntekter på 410 millioner mot 480 samme kvartal i fjor.

Når det gjelder forretningsområdet løsninger endte omsetningen på 343 millioner mot 325 millioner i fjor.

Svake tjenester

EDB skriver i sin kvartalsrapport at it-tjenestemarkedet i Norden gradvis ble svakere i de første ni månedene av 2009, spesielt innen konsulentområdet.

- Dette har gitt seg utslag i lavere kapasitetsutnyttelse og prispress på enkelte tjenesteområder. Med det kostnadsprogrammet som er iverksatt, forventer EDB at selskapet skal opprettholde god konkurransekraft, skriver selskapet.

Les om:

Enterprise