EU avviser Microsoft-anken

EU avviser Microsoft-anken

Microsoft tapte ankesaken mot EU og får ikke tilbake milliardbøtene.

EU-domstolen har opprettholdt EU-kommisjonens avgjørelse om å bøtelegge Microsoft for misbruk av sin markedsposisjon og brudd på konkurranselovgivningen. Selskapet må fortsatt løsrive sin egen mediespiller fra Windows, og gjøre tekniske spesifikasjoner av enkelte kommunikasjonsprotokoller åpent tilgjengelig, så konkurrentene også kan skrive applikasjoner som fungerer knirkefritt med operativsystemet.

LES REAKSJONEN HER: Microsoft lover bedring

Microsoft slipper imidlertid å legge til rette for og betale for et uavhengig granskingsorgan som skulle sørge for at selskapet etterlevde kravene fra EU. Det ligger utenfor EU-kommisjonens myndighetsområde å pålegge Microsoft noe slikt, faststlår domstolen. Microsoft kan anke lovanvendelsen innen to måneder fra dagens dato.

LES DOMMEN HER: Microsoft v. EU-kommisjonen (248 sider)

Allerede i 1998 anklaget misfornøyde konkurrenter Microsoft for misbruk av selskapets totale dominans på operativsystemer for pc-er. I 2004 slo EU-domstolen fast at Microsoft har brutt konkurranselovgivningen og ila selskapet en bot på rekordstore 487 millioner euro.

LES OGSÅ: Microsoft får bot på 4,3 milliarder

Microsoft betalte boten, men anket likevel dommen og har ikke forsynt konkurrentene med tilstrekkelig teknisk informasjon for å tilfredsstille EU. I juli 2006 fikk derfor Microsoft en tilleggsbot fra EUs konkurransemyndigheter på 280 millioner euro.

LES OGSÅ: Ny milliardbot for Microsoft

Det endelige utfallet av saken er ventet å få stor prinsipiell betydning i fremtidige tvister om interoperabilitet, og et Microsoft-nederlag kan utløse nye søksmål mot operativsystemet Vista, Office 2007 og Windows Server 2008.

LES OGSÅ: - Mer EU-bråk for Microsoft?

Les om:

Enterprise