Evry melder om minus på 28 millioner kroner

OMSTILLING: - Vi ser en forbedring i fri kontantstrøm som et resultat av styrket arbeidskapital og kapitalkontroll, sier konsernsjef Björn Ivroth i Evry. (Pressefoto)

Evry melder om minus på 28 millioner kroner

Konsernet utfordres av omstilling og generell nedgang som i olje- og gassbransjen, og det merkes på resultat før skatt.

Evry har offentliggjort resultater for andre kvartal, og viser både utfordringer i enkelte markeder som eksempelvis olje og gass og sannsynligvis kostnader ved omstilling.

I Norge er det spesielt Stavangerregionen som er svekket av den generelle nedgangen, ifølge konsernet. Samsidig ser Evry muligheter i offentlig sektor, spesielt innen helse og kommunal virksomhet.

Fokus på vertikaler som bank og forsikring i tillegg til spesifikke kunder og industrier fortsetter også, melder selskapet.

Røde tall i boka 

Mens EBITA endte på 169 millioner kroner mot 181 millioner kroner tilsvarende kvartal 2014, og operasjonell kontantstrøm landet på 259 millioner kroner mot 136 millioner kroner i 2014, ble resultat før skatt på røde -28 millioner kroner, mot svarte 63 millioner kroner i andre kvartal 2014. 

Driftsinntektene flatet ut på 3,29 milliarder kroner sammenlignet med 3,27 milliarder kroner i 2014.  Ikke store veksten der.

Flater ut i Norge

Evry Norge melder omsetning på 1,55 milliarder kroner i andre kvartal 2015, mot 1,55 tilsvarende kvartal i 2014, med tre milioner mer i år enn i fjor. EBITA endte på 49 millioner kroner mot 72 millioner kroner andre kvartal i fjor. 

Det er også en tilsvarende trend i Evry Financial Services, et viktig segment for konsernet. Her ble omsetningen i andre kvartal 2015 919 millioner kroner mot 921 millioner kroner i fjor, altså en svak nedgang. EBITA er 104 millioner kroner for andre kvartal 2015 mot 94 millioner kroner i fjor. 

Evry Sverige melder også om nedgang, på sin side med en omsetning på 893 millioner kroner mot 910 millioner kroner i 2014. EBITA endte på 42 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i andre kvartal 2014.

Kontrakter og avtaler

Ordrereserve lå på 17,4 milliarder kroner per 30. juni 2015, og konsernet har i andre kvartal inngått kontrakter for 3,5 milliarder kroner. 

- I dette kvartalet har vi reforhandlet flere langsiktige kontrakter som er strategisk viktig for Evry og som bidrar til at vi øker ordrereserven, sier konsernsjef Björn Ivroth i en pressemelding.

Han sier videre at Evry ser en forbedring i fri kontantstrøm som et resultat av styrket arbeidskapital og kapitalkontroll, og viser til annonsert forenkling av organisasjonen, som skal gi sterkere kundefokus og redusert kompleksitet.

Enterprise