Evrys nye grunnpilar

Evrys nye grunnpilar

Evry moderniserer driften med Microsoft. Stormaskin og Unix vil fortsatt gjøre en jobb, men andre innsatsområder får større betydning. Automatisering og standardisering er stikkord.

Evry gjør store endringer. 18 datasentraler skal reduseres til noen få. Antall driftsmiljøer skal også reduseres. Det nye Evry har satt i gang prosjektet Future Proof. Arbeidet startet i 2012. Det skal gi en effekt på 240 millioner kroner i 2015, 340 millioner kroner i 2018.

To løsninger er valgt. Det ene bygger på Ciscos initiativ med Vblock. Det helt nye alternativet baserer seg på et teknologisk samarbeid med Microsoft.

Stått stille

Omsetningen for første kvartal kom på 3,144 milliarder kroner mens tilsvarende omsetning for første kvartal i 2012 var på 3,328 milliarder kroner, en nedgang på seks prosent.

Det er den utfordrende finansielle situasjonen som påvirker kundenes interesse for å investere. Særlig mindre og mellomstore kunder i Norge og Sverige holder igjen. Også innen bank og finans har det vært lavere omsetning. Regulativer bidrar til kostnadsreduksjoner.

Rimeligere datamaskinutrustning har ført til prispress fra store viktige kunder. Muligheter for utsetting til lavkostland har også satt press på prisene.

Denne utviklingen har Evry sett de seneste tre årene, like fra EDB Business Partner fusjonerte med Ergo Group. For omsetningen fra eksisterende kunder går ned.

Det ble raskt klart etter fusjonen at avtalene til de viktigste kundene gikk ut mer eller mindre samtidig i 2013 og 2014. Derfor er de nye avtalene med Gjensidige og Storebrand betydningsfulle.

Kostnadskutt og forenkling av organisasjonen har vært drivende for å forbedre marginene. Kontantstrømmen ble derfor dramatisk forbedret i første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Da var kontantstrømmen negativ med 120 millioner kroner. I år var den positiv med 176 millioner kroner.

Oppmerksomhet

Profilering er blitt en nødvendighet for å skape oppmerksomhet. Merket for god design ble tildelt Evry for det nye navnet og arbeidet med innføringen, på Designdagen til Norsk Designråd i april. Sammen med Future Proof får det kunder til å se nærmere på hva Evry kan tilby.

- Vi ser på Future Proof for eksisterende kunder, men vi får også forespørsler fra virksomheter som ikke er kunder i dag, sier Håvard Larsen, Nordisk konserndirektør for drift i Evry.

Evry har derfor besluttet at de må ha alternative strategier. Kontinuerlig forbedring av dagens driftsmiljø er en, et totalintegrert systemtilbud er et annet. Lean er blitt et stikkord for hva Evry innfører som strategi.

Det eksisterende driftsmiljøet jobbes det med for å skape forenkling og automatisering. Et stikkord i den forbindelse er integrerte løsninger. I den forbindelse er stormaskin et forbilde. Det er dens pålitelighet i driftssituasjonen som medfører fortsatt interesse i kombinasjon med kundeapplikasjonene.

- Vi ser en renessanse for stormaskinen. Der er alt i ett. Alternativet er systemintegratorrollen som er enorm, sier Håvard Larsen.

Derfor har Evry valgt ut to integrerte løsninger som fundamentet for Future Proof. Derfor har Evry ansatt Kjell-Erik Tenold til å lede arbeidet med de to integrerte løsningene.

Det beste

- Med Future Proof bygger Evry det beste og mest industrialiserte driftssenteret i Norge noensinne, sier administrerende direktør Terje Mjøs i Evry.

Et helt nytt datasenter skal stå klart til bruk fra begynnelsen av 2015 i Fet kommune. Fra dette senteret vil Evry tilby alle slags tjenester i henhold til alternative skymodeller. I den forbindelse er satsningen på Microsofts totale driftsmiljø vesentlig.

- Vi skal transformere og migrere kunder til standard plattformer med høy kvalitet, fremhever Terje Mjøs.

For Evry har tiltro til de fire it-trendene mobilitet, nettskyen, sosiale nettsteder og Store data. Dagens Evry er lite tilpasset disse trendene. Men med Future Proof skal Evry være rustet for å ta seg av kundenes fremtidige behov. Heldigvis for Evry er norske kunder foreløpig lite opptatt av de fire hovedtrendene.

Men det er viktig for Evry å få med seg de viktigste kundene på Future Proof selv om de har et solid fotfeste i annen it-teknologi. Derfor er avtalene med Gjensidige, Posten for Bring Frigo og Storebrand av stor betydning. Men Evry må ha med seg Dnb og Telenor på nysatsningen.

Nye avtaler

Derfor må nye avtaler oppnås. Det er en utfordring, for både Dnb og Telenor jobber med å omstrukturere sin it-virksomhet. Store indiske kompetansefirmaer som HCL og Tata Consuling Services utfordrer Evry på Dnb, Posten og Telenor.

- Vi ser først på Future Proof for eksisterende kundebase. Det vil ta fra fem til åtte år å flytte seg fra Current til Future Proof. Automatisering og Sourcing er budskap i Future Proof, fremhever Håvard Larsen.

Sourcing omfatter levering av it-tjenester også fra andre steder enn Norden, eksempelvis India. Current er nåværende leveransetilbud.

Future Proof består av en integrert stabel med teknologikomponenter, slike som eksempelvis nettverk. Kundene skal kunne velge forskjellige alternative nettskymodeller av hengig av hvor mange av teknologikomponentene som velges.

Som en del av det standardiserte tilbudet har Evry valgt Microsoft Cloud OS. Det vil kunne tilbys som Driftsmiljø som en tjeneste (Platform as a Service). I Cloud OS inngår det Windows Server 2012 med virtualiseringsfunksjonen Hyper-V og administrasjonsløsningen System Center 2012.

Datamaskiner leveres etter avtale med flere produsenter ved behov. Løsningen vil bli benyttet for virtuell "desktop" basert på Citrix i første omgang.

Anerkjennelse

- Med Evrys ambisjon om å bygge Norges mest industrialiserte driftsenter er det en solid anerkjennelse for Microsoft å bli valgt til å levere våre løsninger og plattform, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Microsoft.

Det er løsninger inspirert av stormaskin som skal bidra til standardisering og grunnlag for kostnadsreduksjon. Dette fikk Evry øynene opp for i forbindelse med anskaffelse av Vblock som leveres av VCE.

Designet er gjort av Cisco basert på prosessorer fra Intel, datamaskiner og nettverk fra Intel, virtualisering fra Vmware og lagring fra EMC. Maskinmiljøet er hva som kunden ønsker tilpasset i Intels teknologi. Evry vil gjøre sine valg. Sannsynligvis vil Linux bli benyttet.

Alternativer fra IBM eller Oracle er ikke Evry interessert i. Future Proof består av de to alternativene.

- Vi må vise at vi kan levere en standardisert løsning 24 x 7. Løsningen er basert på en stack som ligger i portalen. Kundene gjør noen valg, men skal ikke oppleve muligheter for feilvalg, forklarer Håvard Larsen.

For valg er Evry livredd for. Det blir for mange alternativer som gjør det vanskelig og kostbart å opprettholde nødvendig kompetanse. Ideen er å basere seg på de industrialiserte automatiserte systemene som oppleves som skreddersøm etter at kundene har gjort sine valg.

- Valgmuligheter har en pris. Vi kan ikke levere alt, avslutter Håvard Larsen.

Derfor vil kunder i fremtiden måtte betale ekstra for å få ekstra. Hvilket prisnivå ekstra skal koste har få datasentre vurdert, men en dobling av prisen i forhold til standard er ikke høyt.

Les om:

Enterprise