Exense er konkurs

Exense er konkurs

Styret i Exense har begjært selskapet konkurs. Men de har håp om å redde deler av bedriften.

Det nye styret i Exense varsler konkursbegjæringen, etter bare en uke i styrerommet.

Årsaken er at selskapet i sin nåværende situasjon ikke er i stand til å betale regningene etter hvert som de forfaller.

Styret opplyser i en børsmelding at det er det de beskriver som "pant for eldre gjeld" som er problemet. Det vil si pantsettelser tinglyst høsten 2008 i favør av DnB NOR og Inmeta Consulting Execon.

Disse to kreditorene har akseptert at de ikke vil kreve dekning i den pantesikkerheten som ble etablert i Exense-konsernet høsten 2008 dersom det åpnes konkurs i noen av Exense-selskapene innen 31.03.2009.

LES OGSÅ: Exense-sjefen går på dagen

- Erklæringen om å avstå fra å kreve dekning i de pantesikkerheter som ble etablert høsten 2008 har forutsatt konkursåpning, men etter styrets vurdering må det også ligge i dette at en etablering av fristdag etter konkursloven innen 31.3.09 ved begjæring om gjeldsforhandling vil forplikte de to panthavene til sine erklæringer om avståelse, heter det i meldingen.

DnB NOR og Inmeta Consulting Execon har ikke vært villige til å forlenge fristen og Exense måtte derfor be om gjeldsforhandlinger for å unngå en eventuell forfordeling av kreditorene.

I børsmeldingen skriver Exense at de vil forsøke å realisere en stor del av sine aktiva for å dekke pantegjeld etablert før 2008, samt for å finansiere forslaget til gjeldsordning med usikrede kreditorer. Styret har fortsatt et håp om å drifte selskapet videre både under og etter gjeldsforhandlingenes avslutning.

Styret og ledelsen vil i og etter gjeldsforhandlingsperioden lage planer for ny og lønnsom virksomhet, heter det videre i meldingen.

Les om:

Enterprise