Færre bedrifter vil ha Vista

Færre bedrifter vil ha Vista

Et økende antall it-sjefer mener Vista ikke er sikkert nok og vurderer heller Linux.

Næringslivet har blitt mer skeptisk til Microsofts nye operativsystem. De mener systemet er ikke sikkert nok.

Færre bedrifter planlegger å gå over på Vista nå enn for sju måneder siden. Flere vil holde seg til Windows XP, eller gå over til Linux og Mac OS X.

Dette viser en undersøkelse som er gjennomført av sikkerhetsselskapet PatchLink, som har målt Vista-temperaturen hos 250 av sine kunder, representert ved it-direktører, it-sjefer og nettverksansvarlige.

Av disse svarte bare to prosent at de har gått over på Vista, mens ni prosent ville flytte sin infrastruktur på det nye operativsystemet i løpet av de neste tre månedene. Hele 87 prosent svarte at de ikke har planer om å endre noe med det første, skriver Computerworld US.

LES OGSÅ: Lover bedre Vista

Dramatisk tillitssvikt

Microsoft har på ingen måte klart å dempe skepsisen mot det nye operativsystemet. I Patchlinks tilsvarende undersøkelse i desember svarte 28 prosent at de trodde de ville gå over til Vista innen ett år etter lanseringen.

Dette tallet har falt dramatisk. I den nye spørrerunden er det bare 11 prosent som tror de vil bytte innen november. Det er mindre enn halvparten så mange som for sju måneder siden.

Ifølge Patchlink skyldes denne kraftige nedgangen stort sett at folk tviler på om Vista er sikkert nok. I desember svarte 50 prosent de mener at Vista er mer sikkert enn Windows XP. Bare 15 prosent var skeptisk til Vista, mens 35 prosent ikke ville velge mellom de to.

Men pr. i dag har antallet skeptikere økt til 24 prosent, mens gruppen " vet ikke" ligger på hele 49 prosent. Av de som er positive er bare en snaue 28 prosent igjen, altså nesten halvparten av de 50 prosentene i desember.

Tvil om Vista skaper grobunn for alternativene, Linux og Mac OS X. I forrige spørrerunde var det nesten ingen som vurderte disse to som seriøse. Bare to prosent vurderte Linux i stedet for Vista, mens Apples alternativ utgjorde mindre en ett prosent.

I den nye runden har antallet it-sjefer som vurderer noe annet økt enormt. Hele åtte prosent vurderer Linux, mens fire prosent ser på Mac OS X som mulighet.

LES OGSÅ: Acer misfornøyd med Vista

Usikker om sikkerhet

Ifølge Patchlink er antallet it-sjefer som er bekymret over Vista-sikkerhet sterkt økende. Særlig såkalte "zero-day" sårbarheter står høyt på listen over bekymringer. Disse sårbarhetene er hull som ikke er patchet når de bli kjent eller blir utnyttet i exploits.

I desember-undersøkelsen så 29 prosent av alle respondenter på dette som et alvorlig problem. Nå svarer 53 prosent de bekymrer seg for slike upatchede hull.

- Ideen for disse zero-day-sårbarhetene er et av de mest skremmende sikkerhetsproblemer som alle typer virksomheter sliter med, sier Charles Kolodgy i analyseselskapet IDC.

LES OGSÅ: Pc-produsentene vil ha Ubuntu

Les om:

Enterprise