- Får store negative følger for bransjen

- Får store negative følger for bransjen

Norske småbedrifter roser Innovasjon Norges it-innsats, men programmet legges ned.

I flere år har bransjeorganisasjoner som Abelia og Ikt-Norge kritisert Innovasjon Norge (IN) for å satse for lite på it. De mener den manglende støtten resulterer i at norske it-spirer sliter med å komme seg opp og frem i utlandet.

Og it er, ifølge Abelia og Ikt-Norge, minst like viktig som matvare-, reiseliv- og olje-sektoren. Det er it-bransjen som kan skape innovasjon og gi Norge bein å stå på etter at oljeeventyret er over.

Men de som hadde håp om at regjeringen ville øke innsatsen for å få frem slike selskaper, har fått seg en kraftig skuffelse. Regjeringen har pålagt IN nedkjæringer i det ti milliarder kroner store budsjettet. Som en direkte følge er sektorsatsingen på it lagt ned.

- Ingen støtte, intet selskap

Computerworld har vært i kontakt med en rekke ferske og fremadstormende it-selskaper som har benyttet seg av INs programmer. Uten unntak svarer de at de ikke hadde kommet så langt de har gjort uten støtteordninger. Særlig gjelder dette i forhold til internasjonal satsing.

Bjørn Holte er daglig leder i Bmenu, et norsk mobilselskap som i 2009 kom på Red Herrings liste over de 100 viktigste it-nykommerne i Europa. Han forteller kort og konsist hva som ville skjedd uten støtte fra IN.

- Vi hadde mest sannsynlig ikke startet selskapet.

Så hvorfor velger Innovasjon Norge å kutte ned på et av de viktigste fremtidsområdene, når mange mener satsingen er for laber allerede, spør vi Hans Martin Vikdal, som er divisjonsdirektør tjenester og programmer i Innovasjon Norge.

- Vi har omorganisert vårt arbeid med it. Bakgrunnen er et stort kutt i statsbudsjettet. Vi er i sluttfasen av å skjære ned med cirka 100 stillinger. Det er en tøff omorganisering, sier han.

- Forsterker it-satsingen i andre sektorer

Ifølge Vikdal vil det ha mest betydning for de såkalte "mobiliserende aktivitetene", som oppsøkende kundearbeid og større fellesprosjekter. Han understreker at it-bedrifter kan søke om finansiering og andre tjenester som før.

- Vi ser fortsatt at anvendelsen av it er den viktigste driveren av innovasjon. Alle gode innovasjonsprosjekter fra it-sektoren er velkommen. De vil kunne søke om finansiering som før. Men vi vil ikke ha like mange kunderådgivere å tilby og vi vil ha færre mobiliseringsprosjekter, sier Vikdal.

- Men er det riktig å nedprioritere it nå?

- Vi forsterker it-innsatsen i alle sektorene, med særlig vekt på miljøteknologi, helse, reiseliv, olje og gass. Vi styrker vårt fokus på anvendelsen av it og den verdiskapingen det vil gi. Vi deler det synet at it er viktig, sier Vikdal.

- Mener dere at den norske it-bransjen er moden nok til å klare seg internasjonalt uten hjelp og støtte?

- Nei, it-bransjen er ikke moden. Den er hele tiden i utvikling og vekst. Norske bedrifter har utfordringer med å kommersialisere sine produkter og få innpass på internasjonale markeder. Dette er ikke en utfordring for it bedrifter spesielt. Norske bedrifter er små i internasjonal sammenheng, og trenger hjelp for å komme seg ut i verden.

Selv har it-selskapene liten tro på Innovasjon Norges nye strategi. Les videre på neste side!

Enterprise