Fast i fengsel i opp til to år?

Fast i fengsel i opp til to år?

Tidligere Fast-konsernsjef John Markus Lervik er dømt til fengsel i to år for brudd på regnskapslova.

Ett år av straffen er gjort betinget, med to års prøvetid, i dommen fra Oslo Tingrett.

Økokrim hadde lagt ned straffepåstand om to år og seks måneders fengsel for den tidligere sjefen i Fast Search & Transfer. I tillegg ville de ha karantene mot styreverv og stilling som daglig leder i tre år. Dette rettighetstapet fant ikke tingretten grunn til å idømme.

Lervik er også dømt til å betale saksomkostninger på 100.000 kroner.

Dette melder NRK.no.

Skuffet

- Jeg er svært skuffet over dommen, og over ikke å bli trodd. Jeg vil slåss for å renvaske meg, sier John Markus Lervik til E24.no.

I skjerpende retning legger retten vekt på at konsernsjefen som daglig leder med vilje innarbeidet feil tall i regnskapet, med markedsmanipulering som mål.

I samme sak er en tidligere salgsdirektør i selskapet dømt til seks måneders betinget fengsel for brudd på regnskapslova og for markedsmanipulering.

Lekkert for Microsoft

Det var i samband med konsernregnskapet for 2006 at det ble inntektsført 80 millioner som det ikke var grunnlag for. Dermed ble resultatene blåst opp og det børsnoterte selskapet så mer lønnsomt ut enn det egentlig var.

Selskapet har selv tidligere vedtatt et foretaksforelegg på fire millioner kroner for lovbruddene.

Året etter ble Fast S&T kjøpt av Microsoft, som bruker søketeknologien blant annet i innholdsserveren Sharepoint.

Økokrim vurderer anke

Dagens Næringsliv melder mandag kveld at Økokrim vurderer å anke deler av dommen.

Det er den delen av dommen fra tingretten som avviser personlig gevinst for Lervik Økokrim er skeptisk til.

- Det er en god og grundig dom, men vi vil vurdere nærmere om vi skal anke at Lervik ikke ble dømt til å tåle inndragning, sier aktor Jul Fredrik Kaltenborn til DN.

Økokrim hadde lagt ned påstand om straff i form av inndraging av tre millioner kroner fra Lervik. Dette var som følge av vekst i børsverdien til Fast S&T etter de gale resultattallene.

Les om:

Enterprise