Felles front mot konsulentkjemper

Felles front mot konsulentkjemper

Syv norske konsulentselskaper danner nettverket Auki for å øke konkurransedyktigheten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Syv norske konsulentselskaper går nå sammen om å etablere det de kaller et formelt og forpliktende faglig og markedsmessig samarbeid.

SenseIT, nye fått Styrmand er initiativet "tilvekst". navnet Avito, og Amende, nettverket Gruppen, for Argon har Systek. Det Consult, bak Auki, norrønt Antares Selskapene

tilby den å leveringsdyktigheten øker enkelte ved ressurser. bredere kompetanse å er samlede flere samtidig selskapene Bakgrunnen områder som kunne ønsker tilby selskapene på at

å forhold økende større i bruken med bli konsulentselskaper, for av Målet forbindelse rammeavtaler. til mer konkurransedyktige eksempel den i er

pressemelding. Amende en målsetning Eilertsen en bredde være større en i sier er å og "one kundene - Vår til i stop shop", Bjørn tilby

kommende han. avgjørende ofte Størrelse rammeavtaler. Vi bredde konkurrere om også og - vil her, sier er

Ni tjenesteområder

rådgivning Auki-nettverket tjenesteområder har ulike skal definert som ni innenfor og systemutvikling prosjektledelse, vektlegges.

anskaffelser, Tjenesteområdene er ikt-strategi. infrastruktur, prosjektledelse, systemutvikling integrasjon, elektronisk og og kvalitetsledelse, samhandling arkitektur og mobilitet,

Eilertsen mindre hos konstellasjon måten være ett norske gjennom kunden som - samlet mindre, for kunden Vi fordel kan også Bjørn vil tror Amende. leverandører, selskaper formell kontaktpunkt en spisskompetanse sier i nå på mot enklere den en slik med

da sammen og for hvilken fra, sette velger vil kunden i vi en han. Kunden i samlet av kontaktperson seg enn hver mer vi kommer det greie vi Vi skal juridisk enhet sier ett å - oppnå gjør sett selskapene. med fremfor fokus oss,

bli størst Skal ikke

Bjørn…

Enterprise