Felles front mot konsulentkjemper

Felles front mot konsulentkjemper

Syv norske konsulentselskaper danner nettverket Auki for å øke konkurransedyktigheten.

Syv norske konsulentselskaper går nå sammen om å etablere det de kaller et formelt og forpliktende faglig og markedsmessig samarbeid.

Det nye initiativet har fått navnet Auki, norrønt for "tilvekst". Selskapene bak nettverket er Amende, Antares Gruppen, Argon Consult, Avito, SenseIT, Styrmand og Systek.

Bakgrunnen er at selskapene ønsker å tilby bredere kompetanse på enkelte områder samtidig som selskapene øker den samlede leveringsdyktigheten ved å kunne tilby flere ressurser.

Målet er å bli mer konkurransedyktige i forhold til større konsulentselskaper, for eksempel i forbindelse med den økende bruken av rammeavtaler.

- Vår målsetning er å tilby en større bredde til kundene og være en "one stop shop", sier Bjørn Eilertsen i Amende i en pressemelding.

- Vi vil også konkurrere om kommende rammeavtaler. Størrelse og bredde er ofte avgjørende her, sier han.

Ni tjenesteområder

Auki-nettverket har definert ni ulike tjenesteområder innenfor prosjektledelse, rådgivning og systemutvikling som skal vektlegges.

Tjenesteområdene er prosjektledelse, arkitektur og infrastruktur, systemutvikling og integrasjon, mobilitet, kvalitetsledelse, anskaffelser, elektronisk samhandling og ikt-strategi.

- Vi tror en slik formell konstellasjon med mindre, norske selskaper samlet gjennom ett kontaktpunkt mot kunden vil være en fordel også for kunden som på den måten enklere kan nå spisskompetanse hos mindre leverandører, sier Bjørn Eilertsen i Amende.

- Kunden skal greie seg med en kontaktperson i ett av selskapene. Vi velger å sette kunden i fokus fremfor hvilken juridisk enhet vi kommer fra, og samlet sett vil vi da oppnå mer sammen enn det vi gjør hver for oss, sier han.

Skal ikke bli størst

Bjørn Eilertsen forteller at flere har meldt interesse for å bli med i nettverket, men at Auki vil avvente erfaringene i nettverket før eventuelle nye partnere tas inn. Han sier at målet ikke er å bli størst mulig.

- Vårt fokus er å ha tilstrekkelig volum innenfor de områdene vi skal besitte fremfor ytterligere diversifisering, sier Eilertsen.

Auki-nettverket er etablert av selskaper som tidligere har samarbeidet, og som er er aktive innenfor olje, telekom, energi, media, bank/finans og offentlig/statlig sektor.

Til sammen utgjør selskapene 120 konsulenter, som i omsatte 2009 konsulentbaserte tjenester for til sammen 165 millioner kroner. Samarbeidet innebærer ikke noen endring i selskapenes eierstruktur eller liknende.

Enterprise