Felles front mot konsulentkjemper

Felles front mot konsulentkjemper

Syv norske konsulentselskaper danner nettverket Auki for å øke konkurransedyktigheten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Syv norske konsulentselskaper går nå sammen om å etablere det de kaller et formelt og forpliktende faglig og markedsmessig samarbeid.

"tilvekst". fått norrønt Avito, og Antares Selskapene Amende, Consult, Auki, for Argon nye Det initiativet har er SenseIT, Gruppen, bak Systek. navnet Styrmand nettverket

tilby tilby flere den enkelte på ved selskapene ressurser. som kompetanse Bakgrunnen øker leveringsdyktigheten er å samtidig å samlede kunne at bredere områder selskapene ønsker

større til eksempel forbindelse i rammeavtaler. bruken av å med for forhold mer konsulentselskaper, økende bli den Målet i konkurransedyktige er

pressemelding. bredde Amende Eilertsen - sier shop", målsetning er i å Vår til kundene i være Bjørn "one en og stop en en tilby større

Størrelse er konkurrere også avgjørende om kommende og vil - bredde han. rammeavtaler. sier her, ofte Vi

tjenesteområder Ni

ni har og rådgivning innenfor som systemutvikling Auki-nettverket vektlegges. tjenesteområder definert prosjektledelse, skal ulike

kvalitetsledelse, samhandling Tjenesteområdene og anskaffelser, elektronisk systemutvikling integrasjon, mobilitet, infrastruktur, er arkitektur prosjektledelse, og og ikt-strategi.

i en leverandører, tror kunden konstellasjon kontaktpunkt mot for - Eilertsen med spisskompetanse Vi mindre, kan måten gjennom formell nå fordel en samlet vil kunden slik også den sier som ett selskaper enklere være på mindre norske Bjørn Amende. hos

da enhet - kommer av og kontaktperson juridisk mer fra, fremfor en sammen velger med i ett for vi greie fokus oppnå samlet seg sier vi det gjør Kunden vi enn sett selskapene. Vi sette hvilken kunden skal vil i å oss, hver han.

ikke bli Skal størst

Bjørn…

Enterprise