Finalist til Årets it-direktør: Gro Dyrnes

Finalist til Årets it-direktør: Gro Dyrnes

Blant finalistene til Årest it-direktør er det bare én som ikke har teknisk bakgrunn. I Innovasjonen Norge er det en siviløkonom som leder it-avdelingen.

It-direktør Gro Dyrnes startet sin karriere i Accenture i avdelingen for endringsledelse i 1998. Deretter fikk hun jobb i Norges Eksportråd i London. Da det ble besluttet av norske myndigheter å slå sammen SND, Eksportrådet og Turistrådet ble hun spurt om hun ville være prosjektleder for å fusjonere og bygge opp den nye it-strukturen. At hun lyktes med dette, underbygges av at hun etter hvert fikk tilbudet om å bli den nye it-direktøren.

- I perioden hvor vi skulle slå sammen it-avdelingen og bygge en felles struktur var det viktig å heve seg over de daglige driftsutfordrende og ha et langsiktig perspektiv. Akkurat dette tror jeg er vanskelig for mange it-sjefer, fordi de daglige utfordringene tar mye tid. Men det er viktig å løfte blikket og definere hva it skal være for organisasjonen du jobber i, sier Dyrnes.

Prosesser og it

Innovasjon Norge har siden 2005 hatt fokus på å digitalisere breddetjenestene sine. Søknader til en rekke støtteordninger er nå elektroniske. Dette krever en annen kompetanse hos både kundene og saksbehandlerne. Men at arbeidsmetodene ble endret, er ikke like lett å takle for alle internt.

It-direktøren tror ikke det er viljen det står på, men evnen til å se at it-systemer og arbeidsprosesser henger samme. Hun mener det er viktig å få frem hvordan nye it-løsningene påvirker organisasjon og kompetansekravene som stilles til de ansatte.

- It-løsninger som skal fungere som en kvalitetssikring må jo endre måten man jobber på og det kan være smertefullt. Som it-direktør er det viktig å være seg selv og avslappet, og ha forståelse for at endring kan ta tid. Et godt tips er å være så lite arrogant som mulig - it er vanskelig nok tilgjengelig som det er.

- Hva liker du best med jobben?

- Det er menneskene. Ikke det at det er så spennende med folk som jobber foran en pc hele dagen, men folk som jobber med it er stort sett veldig engasjerte i jobben sin.

- Hvordan har det vært å være økonom i en slik rolle?

- Det har vært utfordrende å ikke ha en teknologisk bakgrunn. Du kan mindre enn de du skal lede. I begynnelsen syntes jeg det var vanskelig, men man må bare erkjenne at man ikke er ledende på alt. Jeg lærer best ved å jobbe sammen med andre og er ikke redd for å spørre, sier hun.

Rom for forbedring

Gro Dyrnes følte imidlertid etter hvert at det var en fordel med andre egenskaper enn dyp teknologisk kompetanse.

- Jeg måtte stole på mine ansatte og høre på anbefalingene jeg fikk. Det tror jeg virket motiverende på kollegene også, sier Dyrnes.

- Hva tenkte du da du kom til finalen?

- Jeg syns det var utrolig morsomt. Det er veldig motiverende at noen utenfra ser det vi har gjort. Finaleplassen er jo også en mulighet for oss i it-avdelingen til å markedsføre oss internt. Det er fortsatt et stort forbedrings- og utviklingspotensial på it-siden i Innovasjon Norge. Men det går riktig vei, mener Dyrnes.

Andre finalister:

Inge Ådland, Sparebanken Vest

Hans Petter Aanby, Norwegian

Terje Veblungnes, Avinor

Les om:

Enterprise