Finalist  til Årets it-direktør: Inge Ådland

Finalist til Årets it-direktør: Inge Ådland

Sparebanken Vest har hovedkontoret sitt i Bergen, her sitter også it-sjef Inge Ådland. Han får støtte og penger fra sjefen når prosjektene er gode.

Inge Ådland og hans it-avdeling på 23 har jobbet med flere vellykkede prosjekter. Blant annet en it-infrastruktur som takler søknader og innvilgelse av lån over internett og et nytt crm-system (kundebehandling).

Banken bruker balansert målstyring på it og viktige elementer her er oppetid, sikkerhet og økonomi. Også administrerende direktør i Sparebanken Vest har it med i sitt målekort.

- Det at også toppsjefen blir målt på it, er med på å synliggjøre it sin rolle i organisasjonen. For en bank er it svært strategisk og kritisk, sier Ådland.

God med partnerer

I prosessen frem mot finalen i Årets it-direktør 2007 kunne kandidatene velge mellom et it-prosjekt eller et it-partnerskap som de var spesielt stolte av. Inge Ådland valgte sitt forhold til EDB.

Sparebanken Vest gikk ut av Sparebank 1 Gruppen i 2004. Det førte til en dramatisk ny hverdag for it-avdelingen. Plutselig stod de alene og kunne ikke lenger kjøpe it-tjenester gjennom rammeavtalene Sparebanken 1 forhandlet seg til. Banken kunne heller ikke lenger dra nytte av felles produktutviklingen.

- Vi hadde de samme ressursene og skulle samtidig gjøre mer. Det var en utfordring. Dessuten var det kritisk å få på plass en it-partner, sier Ådland.

Sparebanken Vest klarte å få til en vidererføring av avtalen med EDB om kjøp av produktløsninger og driftstjenester for bankens virksomhet. Verdi på denne fireårs-avtalen er på rundt 280 millioner kroner. Leveransen fra EDB omfatter en bred løsningsportefølje og infrastruktur som danner basis for bankvirksomheten.

Kostnaden ble ikke vesentlig høyere enn når Ådlands bank var en del Sparebank 1 – gruppen.

- Det var tøffe forhandlinger, men vi er fornøyd med sluttresultatet, sier Inge Ådland.

Stolt og spent

Ådland forteller han ble stolt da det ble klart at han kom til finalen i Årets it-direktør og at han var spent på nivået på de andre finalistene.

- Jeg ser jo nå at nivået er høyt. Det gjorde meg ennå mer stolt. Det finnes mange dyktige it-direktører, sier Ådland.

- Hva liker du best med jobben?

- Du får jobbe med alle områder i bedriften. Som it-sjef er jeg rett og slett med på mye og har på en måte ansvaret for hele verdikjeden. Selv om det ikke er alt du klarer å påvirke har man en god mulighet til å utgjøre en forskjell, sier Ådland.

- Er det vanskelig å få penger til nye it-prosjekter?

- Min opplevelse er at gode prosjekter får støtte. Men det stilles harde krav til pengebruk, og det er jo helt riktig.

Ådland slår fast at bankens grunnleggende it-prinsippet er at it skal brukes på alle områder der teknologi kan føre til at oppgavene blir løst på en bedre måte. Det vil si enten økt kostnadseffektivitet eller bedre kvalitet. Han mener videre at strategien må revideres årlig, helst samtidig med at bankens forretningsstrategi blir revidert. På denne måten kan man justere retning med bakgrunn i hvilke gevinster som er oppnådd i tidligere gjennomførte prosjekter.

- Hva er dine største utfordringer?

- Utfordringen er nok rundt prosjekter som endrer måten folk jobber på. Ta for eksempel lån over internett, hvor prosessene internt også endres. I en bank er det ikke alltid like lett å få aksept for nye måter å jobbe på, særlig når det dreier seg om hvordan banken håndterer kreditt og lån, sier Ådland.

Andre finalister:

Gro Eirin Dyrnes, Innovasjon Norge

Hans Petter Aanby, Norwegian

Terje Veblungnes, Avinor

Les om:

Enterprise