Finalist til Årets it-direktør: Terje Veblungnes

Finalist til Årets it-direktør: Terje Veblungnes

It-direktøren i Avinor har laget en portal for å knytte organisasjonen tettere sammen. På den måten håper han at it-avdelingen kommer frem fra kulissene.

Avinor eier og driver over 40 flyplasser med tilhørende fasiliteter i Norge. It-direktør Terje Veblungnes mener at it-direktører i for stor grad må kjempe for sin posisjon i organisasjonen de jobber i. Han forteller det er en utfordring alltid å måtte jobbe i kulissene og ikke helt lykkes med å bli akseptert av forretningssiden.

- Undersøkelser viser at bare 20 prosent av it-direktørene har en plass i ledergruppen. Problemet er at mange av disse hele tiden må bevise sin rett til en slik plass, mener Veblungnes.

It-direktøren tror mange kolleger føler seg litt som annenrangs ledere.

- Det er ingen grunn til å føle seg annenrangs som it-leder. Men det skyldes nok at rollen ofte ikke er klart definert, sier Veblungnes.

For en økonomi- eller personaldirektør er det annerledes, de har klare ansvarsroller og det blir en selvfølge at de skal sitte i en ledergruppe.

Fått gjennomslag

Terje Veblungnes er opptatt av å rive barrierene mellom forretningssiden og it-avdelingen. I starten av 2005 gjennomførte han en såkalt CRV-analyse (Common Requirement Vision) for å få fullstendig oversikt over Avinors forretningsvirksomhet, visjon og strategier. Målet var å danne grunnlaget for en helhetlig ikt-strategi.

- Resultatet av analysen ga oss noen hovedkonklusjoner, blant annet et sterkt behov for styringsinformasjon, sier Veblungnes.

Avinors it-direktør kom til finalen i Årets it-direktør 2007 for å ha laget en virksomhetsportal som skal gi den enkelte bruker presis informasjon tilpasset sin rolle. Dermed kan de ansatte i Avinor bruke mindre tid på å lete etter informasjon, og mer tid på sine konkrete arbeidsoppgaver.

Veblungnes forteller at organisasjonen oppfatter portalen som en strategisk leveranse fra it-avdelingen, og tilbakemeldingene er positive.

- Folk ser at portalen har høy forretningsverdi og den oppfattes ikke minst som en vesentlig kulturbygger. Det er viktig å få frem at it-avdelingen er noen mer enn bare pc-er, slår han fast.

Mer på scenen

Terje Veblungnes mener det er et problem at hans it-avdelingen ikke er så synlig for resten av organisasjonen som den burde være, men han tror portalsprosjektet vil endre på det.

- Tilliten til it fikk en knekk etter dotcom-tiden og har ikke helt klart å reise seg etter dette. Generelt må it-direktører bli bedre i profilering. Mange er nok også for lite sosiale. Arbeidsoppgavene gjør det naturlig å jobbe 95 prosent bak i kullissene, og bare fem prosent fremme på scenen. Mitt mål og budskap er å være mer på scenen, sier han.

- Hva tenkte du når du kom til finalen i Årets it-direktør 2007?

- Det var veldig hyggelig. En slik pris kan være med på å få flinke it-direktører frem i lyset, sier Veblungnes.

Andre finalister:

Inge Ådland, Sparebanken Vest

Gro Eirin Dyrnes, Innovasjon Norge

Hans Petter Aanby, Norwegian

Les om:

Enterprise