Flytter fra Ergogroup til Steria

Flytter fra Ergogroup til Steria

IT-SJEFEN: Knut Frækeland skal flytte all drift i Jernbaneverket.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi er midt oppe i en veldig spennende flytting. Driften går fra Ergogroup til Steria. Vi begynte 1. august og skal være ferdig til jul. Det hele er resultat av en normal offentlig anskaffelsesprosess. Den var lang og omhyggelig - for en med bakgrunn i privat næringsliv.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg er uhyre pragmatisk, og tar det som passer til enhver tid. Og for å sette det på spissen: Når all drift ligger eksternt, trenger jeg ikke vite hva den drives på. Likevel vet jeg den drives litt på Linux og relativt mye på Microsoft.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det er i alle fall krevende. Vi har en bevisst multisourcing-strategi. Det bare Jernbaneverket trenger, drifter vi internt. Men det som bør kunne få en volumdrift kjører vi eksternt. Om det håndteres riktig med anskaffelse og forvaltning, tror jeg det i alle fall ikke trenger å være en plage. Saliggjørende er kanskje litt voldsomt, men vi tror det er et positivt bidrag.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Kommunikasjon med alle miljøene. Jeg må få inntrykk av hva behovene er og hvor misnøyen ligger, og så gjennomføre planlegging og implementeringen som er nødvendig for å rette opp svakhetene.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har ingen sperringer, men noen retningslinjer som er under revisjon. Vi orienterer om risiko og muligheter, og alle signerer på at de har lest og forstått dette.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det må være flyttingen. Vi kysser fingrene for at det går bra, og det ser lovende ut hittil.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Lånekassen eller Vegvesenet!

It-sjefen

Hvem: Knut Frækeland

Hvor: Jernbaneverket

Hva: Drifter og utvikler jernbanenettet

Antall ansatte: 3000, 100 teknikere hvorav 40 jobber med "vanlig it"

It-budsjett: 110 millioner til "vanlig it"

Enterprise