Forbedret iPhone-budsjett

Forbedret iPhone-budsjett

Sparebank 1 har oppdatert sitt privatbudsjett-program.

I fjor lanserte Sparebank 1 et enkelt, lite program for å sette opp privatbudsjett på iPhone. Programmet fikk grei mottakelse, men samtidig var kritikken ganske krass mot at man måtte starte helt fra begynnelsen av med å legge inn de grunnleggende økonomiske data – lønn, låneavdrag, renter, husleie og så videre – hvis man ville sette opp et nytt budsjett.

I den nye versjonen blir dataene lagret mellom hver gang man bruker privatbudsjettet. Dermed skulle grunnlaget for den heftigste kritikken være fjernet.

Småfeil rettet

Videre er det rettet opp en del småfeil, slik at «app'en flyter bedre», som det står i pressemeldingen fra Sparebank 1. Ingen skal nå oppleve at applikasjonen fryser, heter det.

I tillegg er nå e-postfeltet i applikasjonen knyttet til adresseregisteret på iPhone-en for å gjøre det enklere å dele privatbudsjettet med andre.

En annen forbedring er at kakediagrammet som lages på bakgrunn av dataene som tastes inn, er blitt større og tydeligere. Nytt er det også at diagrammet blir med på utskriften som kan sendes som e-postmelding.

Budsjett er for vanskelig

Bakgrunnen for at Sparebank 1 i sin tid startet utviklingsarbeidet med en privatbudsjett-applikasjon for iPhone, var en undersøkelse som viste at mange synes det er for vanskelig og tar for lang tid å sette opp et budsjett. Hele sju av ti nordmenn unnlater i dag å sette opp budsjett. Dette til tross for at de fleste har behov for å sette opp budsjett for å få bedre styring med økonomien sin.

Privatbudsjettet er utarbeidet i samarbeid med GoMobile og er basert på data fra SIFO. Programmet kan lastes ned gratis til iPhone eller iPod Touch fra iTunes App Store, klikk her .

Les om:

Enterprise