- Fornøyd med norske utviklere

- Fornøyd med norske utviklere

Teknologidirektør Andreas Bengtsson i Finn er fornøyd med å ha hele sitt store utviklermiljø i Norge.

I slutten av august ble det klart at Unit4 Agresso skal bygge opp R&D i Spania og Polen, og dermed sparker de

hver fjerde norske utvikler
.

Et annet stort norsk utviklermiljø finner vi hos Finn, med 135 medarbeidere. Teknologidirektør Andreas Bengtsson opplyser at de ikke har noen planer om å kaste seg på offshoringsbølgen og flytte utvikling til lavkostnadsland.

- Vi får mye igjen for å samle medarbeiderne, og mener at vi leverer bedre tjenester til det norske markedet på denne måten. Produktsjefer, forretningsutviklere og tekniske team jobber tett sammen, noe som resulterer i en effektiv produktutvikling, sier Bengtsson og legger til:

- Et slikt samarbeid på tvers, gjør det også lettere for oss å drive frem innovasjon i fellesskap. Videre er vi opptatte av å tiltrekke oss de beste hodene, og det at vi har et solid team bidrar til dette.

Han mener generelt at det norske kostnadsnivået ikke er for høyt, fordi utvikling handler om så mye mer enn bare kostnader per hode.

- Det kan hende at enkelte bedrifter flytter tekniske oppgaver til utlandet, men mange vil nok si at de selskapene som er best på kompetanse, innovasjon, samarbeid og kommunikasjon, er morgendagens vinnere. Vi har sterk tro på det norske utviklermiljøet. Det er langt fremme når det gjelder kompetanse, bruk av teknologi og nytenking. Talenter og kompetanse dyrkes frem fra flere hold, gjennom en svært god utdanning, selskaper med store utviklermiljøer, startups og frivillige aktiviteter fra teknologene selv.

Les om:

Enterprise