Fornyer for 870 millioner kroner

Fornyer for 870 millioner kroner

IT-SJEFEN: Cathrine Devold i Pensjonskassen gjør seg klar for reformen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi kjører et stort prosjekt i forbindelse med pensjonsreformen. Vi skal drifte og forvalte det nye saksbehandlersystemet, og må motta det på en god måte. Samtidig må vi sikre den daglige driften, så det er en stor utfordring.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg har ingen preferanser. Vi velger det som er mest relevant i forhold til det vi skal få gjort. Derfor kjører vi begge. De fleste kritiske systemene har vi på Linux.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi  setter ut deler av applikasjonsforvaltningen, men gjør ingen full outsourcing. Vi drifter og forvalter våre kritiske systemer selv, fordi de er spesifikke for oss. Vi er relativt små og kan drifte effektivt selv. Vi har derfor ikke behov for outsourcing.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Å etablere riktige rammer for driften finansielt. Vi er under stor utvikling, og må sikre at alt går i riktig retning. Vi har også gjennomgått en stor omorganisering som vi må sikre fungerer godt. Vi bruker mye tid på å få ting til å på skinner.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, vi har bare generelle sikkerhetsregler. Foreløpig har ikke slike sider gitt oss problemer sikkerhetsmessig. Vi har gode sikkerhetssystemer, men vil neste år gjøre en revurdering av sikkerhetsreglene for også å dekke dette temaet.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi bruker definitivt mest på prosjektet i forbindelse med pensjonsreformen. Det koster totalt 870 millioner kroner. Det ble påbegynt i 2008, og skal være helt ferdig innen 2011.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Andre Hellum i Wallenius Wilhelmsen eller Sidsel Nordhagen i Sosial- og helsedirektoratet.

Hvem: Cathrine Devold

Hvor: Statens Pensjonskasse

Hva: Offentlig virksomhet

Antall ansatte: 350 totalt, 70 på it

It-budsjett: Rundt 100 millioner

Cathrine Devold ble utfordret av: Jan Erik Ressem, Lånekassen

Enterprise