Forskningsrådet må ha ny arkitektur

Forskningsrådet må ha ny arkitektur

IT-SJEFEN: Wilhelm Friis-Baastad faser ut it-systemer fra 1994.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Gjennomføringen av to viktige løft. Det ene dreier seg om å forberede utfasingen av et forskningsadministrativt system som er bygd i 1994. Planen er å skru det av i 2012. I tillegg er det noe vi har jobbet med de siste årene, å bygge en helelektronisk prosessforvaltning for forskningssøknader. Vi må løfte det hele over på en ny arkitekturplattform for å få full effekt og økt produktivitet og brukervennlighet.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har fremdeles Microsoft som plattform på servere og kontorstøttesystemer, og våre kundekritiske systemer driftes med samme systemer hos vår partner. Det er bygget inn mye samhandling, så det er ikke bare enkelt å skifte. Vi må ha samme løsning internt og eksternt, men har enkelte små løsninger på Linux internt.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi har outsourcet den kundekritiske driftsplattformen hos Basefarm. Det koster, men gir oss også en trygghet mot at it-avdelingen må håndtere alle problemer selv. Vi ser samtidig at det er helt nødvendig å ha nok ressurser og god kompetanse internt for å følge opp driftspartner og håndtere interne systemer.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Både å følge opp strategi, det økonomiske samt forhandlinger og kontrakter. Vi har nettopp fornyet hele rammeavtaleporteføljen for fire år og holder nå på med forhandlinger om drift. I tillegg må jeg lede teamet jeg råder over og samspille med kundene. Det er et sett av oppgaver som henger sammen.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har i 2009 begynt på en intern avklaring og det nærmer seg en policyutforming. Når det gjelder samhandling og kunnskapsdeling er det viktig å finne riktig verktøy som harmonerer med hva vi ellers bruker. Det er viktig at det ikke blir for mange verktøy som er løse slik at informasjonen flyter. Vi er åpne for å ta i bruk Web 2.0-løsninger, og vår administrerende direktør har begynt å prøve ut blogging. I tillegg har vi en intern Wiki.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er de nevnte utviklingsprosjektene. Vi bruker også en god del penger på datavarehus og kunnskapsuthenting. Vi er flinke til å putte inn gode data automatisk, men ikke så gode på å hente de ut som selvbetjent statistikk. Det er en viktig modul i løsningen. I tillegg bruker vi penger på å få på plass arkitekturløftet, slik at vi mest mulig effektivt kan bygge de modulene som gjenstår. I en av disse modulene venter vi på nasjonal eID på nivå 4, slik at man effektivt kan inngå millionkontrakter på en sikker måte.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Enten it-sjefen i UD eller it-sjefen i Innovasjon Norge.

Hvem: Wilhelm Friis-Baastad

Hvor: Forskningsrådet

Hva: Offentlig virksomhet

Antall ansatte: 420 totalt, 15 faste på it

It-budsjett: Basisbudsjett pluss særskilte avsetninger fra flere ulike parter

Enterprise