Forsvaret stoler på Bouvet

Forsvaret stoler på Bouvet

Forsvarets logistikkorganisasjon har gitt Bouvet et oppdrag innen applikasjonsutvikling.

Bouvet har fått melding fra divisjon for Ikt-kapasiteter om at forvaret har til hensikt å inngå en ikke-eksklusiv rammeavtale med Bouvet. Avtalen vil innebære tjenester for applikasjonsutvikling og applikasjonsintegrasjon.

Forsvaret oppgir i en melding fra Oslo Børs at kontraktens omfang vil være på cirka 30 millioner i året, men at det vil avhenge av forvarets fremtidige behov. Bouvet er overveldet over tilliten.

- Dette viser at Bouvet har kompetanse og kapasitet til å være hovedsamarbeidspartner for store virksomheter. Kontrakten innebærer en betydelig

utvidelse av vårt samarbeid med Forsvaret, sier administrerende direktør Sverre Hurum.

Avtalen går over to år og har opsjoner på inntil to år.

Les om:

Enterprise