Fortsatt vekst for Capgemini

Fortsatt vekst for Capgemini

Capgeminis nordiske avdelinger sto for den største omsetningsveksten i selskapets tredje kvartal.
Enterprise