Fransk flørt hos Google

Fransk flørt hos Google

Google lokker med økt kultur- og forskningssatsing. Selv slipper de litt billigere unna rent skattemessig.

Google planlegger et nytt forskningssenter i Frankrike, landet som søkemotorselskapet har utpekt som senter for alle kulturelle operasjoner. Dette er hva Google-sjef Eric Schmidt fortalte Frankrikes president Nicolas Sarkozy i slutten av forrige uke.

Gunstige skattebetingelser

Men økte investeringer forutsetter naturligvis en eller annen form for avkastning. Det planlagte forskningssenteret gir ikke bare Google anledningen til å dra fordel av noen av landets skarpeste ingeniører, men også til å nyte godt av gunstige skattebetingelser tiltenkt forskningsinvesteringer. Selskapet planlegger dessuten etter hva IDG News erfarer å øke midlene som plasseres i forskningsaktiviteter ved franske universiteter, samtidig som det vil tilby franske programvareutviklere trening i bruken av Googles verktøy.

Oppretter kultursenter

Et annet element i Googles investeringsplaner er opprettelsen av et europeisk kultursenter, også det i Frankrike. Her skal samtlige av selskapets kulturelle prosjekter i Europa samles under ett tak. Dette tiltaket er et forsøk på å seire over kritiske røster blant Frankrikes intellektuelle, hvor mange stiller seg tvilende til Googles økte kulturinnflytelse.

Skepsis mot bokdigitalisering

Mye av den franske skepsisen bunner i Googles ambisjoner om digitalisere verdens bøker. Google Book Search, som selskapet selv kaller prosjektet, har møtt kraftig motstand blant franske forleggere.

Eric Schmidt er for øvrig ikke den første Google-toppen som har valgt å avlegge presidenten et besøk. I mai avla Larry Page, en av Googles grunnleggere, den franske presidenten et besøk hvor han tilbød å øke selskapets investeringer i landet.

Les om:

Enterprise