Friprog-stiftelsen frykter Windows 8

Friprog-stiftelsen frykter Windows 8

FSF er redde for at secureboot-funksjonen i praksis kan bli en restrictedboot-funksjon.

Sikker-oppstart funksjonen (secure boot) i Windows 8 har allerede blitt møtt med sterk kritikk av Linux-brukere over hele verden.

Les mer:

Windows 8 kan blokkere Linux

Nå har organisasjonen Free Software Foundation (FSF) slengt seg med og lagt ut en uttalelse på nettstedet sitt hvor de krever at pc-leverandører holder maskinene sine åpne for anternative operativsystemer enn Microsofts Windows 8, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

- Dersom det er gjennomført galt vil funksjonen måtte døpes om til begrenset-oppstart fordi den kan gjøre at pc-ene ikke kan gjøre noe annet enn Windows, sier FSF og oppfordrer pc-brukere til å signere uttalelsen.

- Det er mye på spill

Uttalelsen oppfordrer pc-leverandører til å implementere sikker-oppstarts mekanismen på en slik måte at den vil tillate installasjon av alternative operativsystemer og friprog.

- Vi er på randen av en verden hvor den kan bli umulig for gjennomsnittsbrukeren å installere GNU/Linux på en ny pc. Så det er alt for mye på spill for at vi kan sitte og vente å se om pc-leverandørene gjør det rette, sier FSF-sjefen John Sullivan til Computerworlds nyhetstjeneste.

Han legger til at han frykter sikker-oppstart funksjonen kan bli en eufemisme for restriksjon og kontroll for pc-leverandører og Microsoft.

- Det er nødvendig for frihet og sikkerhet at brukere har full kontroll over sine egne maskiner, sier Sullivan.

Flere tusen har allerede signert uttalelsen, og trafikken mot nettstedet har vært svært høy etter uttalelsen ble lagt ut.

- Skremmende og uakseptabelt!

FSF frykter at dersom sikker-oppstart blir implementert på en slik måte at pc-en bare tillater Windows vil brukere som ønsker å bruke andre operativsystemer se seg nødt til å utføre kompliserte og risikable tiltak for å omgå restriksjoner med sikker-oppstart.

FSF kaller dette scenariet for "skremmende og uakseptabelt".

Samtidig påpeker FSF at Microsoft og andre leverandører av properitære operativsystemer kan få en urettferdig fordel over gratis-alternativene gjennom nært forhold til pc-leverandører.

Organisasjonen sier at frem i tid vil brukere kanskje ikke lenger være i stand til å gjenbruke utdatert eller virus-infiserte Windows-maskiner med GNU/Linux slik de kan nå. FSF mener dette kan føre til at pc-er blir kastet på dynga alt for tidlig.

Linux-brukere i Australia har allerede sendt inn en klage til Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) om Microsofts sikker-oppstarts planer. Slik det ser ut for øyeblikket er det ikke umulig at de australske Linux-brukerne har en god sak.

Microsoft har møtt kritikken, og lovet at funksjonen ikke vil blokkere andre operativsystemer fra å bli installert på nye pc-er.

Les mer:

Beroliger Linux-fansen

Intereserte kan lese uttalelsen fra FSF her, eller føye til sin egen signatur.

Les om:

Enterprise