Gecko inngår avtale med IntelliSearch

Gecko inngår avtale med IntelliSearch

Ergogroups Gecko og IntelliSearch har inngått en OEM-avtale som gir alle Geckos kunder applikasjonssøk fra IntelliSearch.

Avtalen innbærer at Gecko vil integrere IntelliSearch i produktene ePhorte og ePort for å tilby basissøk og avansert virksomhetssøk til sine kunder. ePhorte/ePort er Geckos sak/arkiv- og portalløsninger for offentlig sektor og benyttes av over 200 norske kommuner, fylkeskommuner, private virksomheter og statlige organer. Basissøket vil være en del av standardløsningene, mens avansert søk vil tilbys kundene som tilleggsprodukter.

Geckos løsninger for offentlig sektor benyttes av over 200 norske kommuner, fylkeskommuner, private virksomheter og statlige organer. ErgoGroup har enerett på å forhandle Geckos løsninger i Norge.

– Søkeløsningen gir mer enn bare en ny funksjonalitet. Den er av stor operasjonell betydning for kundene og av strategisk verdi for Gecko i salgsøyemed, sier administrerende direktør Brynjar Gevelt i Gecko, i en pressemelding.

NOARK-4 standard

Alle norske offentlige virksomheter er pålagt å ha sak- og arkivløsninger basert på NOARK-4 standarden. Med sine 200 ePhorte installasjoner hos kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter er ErgoGroup den største leverandøren av saks-/arkivløsninger i det norske markedet.

– Saksbehandling er hovedprosessen i de fleste offentlige virksomheter, og enkel informasjonstilgang er sentralt for effektiv saksgang og myndighetsutøvelse. De nye søkemodulene i ePort og ePhorte vil vesentlig forenkle informasjonstilgangen for den enkelte saksbehandler, øvrige ansatte og publikum, sier Halvor Walla, direktør for Applikasjoner i ErgoGroup.

Løsningen muliggjør at offentlig ansatte og brukere av offentlige tjenester lett vil kunne finne informasjon om retningslinjer, saker og tjenestetilbud. Målet er at dette vil bidra til å øke servicegraden, kvaliteten og brukeropplevelsen.

Enterprise