Get i mål etter leverandørjakt

Get i mål etter leverandørjakt

Da Get skulle velge seg ny leverandør av økonomiløsning falt valget på Visma Enterprise.

Avtalen innebærer implementering av Visma Enterprise og it-systemene vil leveres som ferdige pakkeløsninger.

Bredt perspektiv

Bredbånds- og digitaltv-leverandøren Get baserte valget på flere kriterier.

- Som mange andre begynte vår prosess med spesielt fokus på lønn og personal, men perspektivet ble tidlig utvidet, slik at Visma Enterprise økonomistyring ble foretrukket ved valg av nytt økonomisystem, sier Lars Bøthun, økonomisjef i Get i en uttalelse.

Han forklarer at bedriften så etter helhetlige løsninger som passet deres behov. Blant annet var enkel brukeradministrasjon og effektive arbeidsprosessor noen av kriterieriene.

- Det var viktig å se etter helhetlige løsninger tilpasset våre behov, fremfor å følge en tilnærming mange ender opp med, med flere fragmenterte systemer, sier han.

Flere vil ha totalpakke

Visma satser stort på HRM i privat sektor for tiden og ser at stadig flere ønsker seg helhetlige løsninger.

- Vi satser stort på HRM i privat sektor, gjennom utrulling av Visma Enterprise HRM til større norske virksomheter. Samtidig ser vi en økning i etterspørselen etter løsninger for økonomi, e-handel, innkjøp og logistikk, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique.

- Utfordrende

Det er utfordrende for bedriftene og finne løsninger som er spesialtilpasset deres behov, men Borgersen synes Visma tilbyr en god løsning.

- Det kan være utfordrende å gå til anskaffelse av en totalløsning, og mange ender derfor opp med å forfølge behovene stykkevis og delt. Vår løsninger består av en rekke moduler, noe som gjør det enkelt å bygge ut med ny funksjonalitet, sier han.

Avtalen mellom Visma og Get har en estimert totalverdi med opsjoner på nærmere 5 millioner kroner.

Enterprise