- Gi mer makt til it-sjefen

- Gi mer makt til it-sjefen

Nordiske it-avdelinger er bra på teknologi og service, men lykkes ikke i å hjelpe forretningssiden.

Det er analyseselskapet Waagstein Research som hvert å gjør en undersøkelse blant de 1000 største selskapene i Norden - og deres it-avdelinger. 70 av selskapene får også fortelle om sine suksessrike it-investeringer og hvordan de har nådd sine mål.

Undersøkelsen viser at det er et stort sprik mellom målene og de faktiske resultatene i å øke inntektene eller redusere kostnadene. Dette skyldes i hovedsak dårlig kommunikasjonen mellom it-sjefen og selskapets øvrige ledelse.

Av de spurte selskapene oppga bare 26 prosent at de lyktes med å nå målene med å øke inntektene, og bare 37 prosent oppga at de lyktes med å senke kostnadene, skriver Computersweden.

LES OGSÅ: Slik blir du en glad it-sjef

Samtidig svarte 64 prosent av de har lykkes med å oppnå de tekniske målene.

Waagstein Resarchs egen konklusjon på undersøkelsen er at it-avdelingene må integreres bedre med forretningssiden. En viktig årsak til problemet er ifølge Waagstein at it-avdelingen fortsatt styres som en ren støttefunksjon i virksomheten. For eksempel sitter bare halvparten av it-direktørene i ledergruppen. Og gapet mellom målene, og det man faktisk får til – fører til at virksomheten går glipp av gevinster.

- Skal målene oppnås må it-siden løftes opp på et strategisk nivå. Mange toppledere mangler it-kompetanse og har dermed vanskelig for å se potensialet. Det er også viktig at it-ledelsen hele tider arbeider for å få mer fokus på forretningsnytten og inviterer med forretningssiden i utviklingsprosessen, sier Lars Waagstein som er sjef i Waagstein Research til Computersweden.

LES OGSÅ: Fem ting du aldri skal si til it-sjefen

Han foreslår også at virksomhetene bør benytte seg mer av benchmarking, det vil si sammenligne seg med andre bedrifter eller organisasjoner, for å finne ut hvor mye egen it-avdelingen bidrar med til forretningsnytten.

LES OGSÅ: Slik får du sjefen til å lytte

Enterprise