God kontroll gir lite nedetid

God kontroll gir lite nedetid

I oljebransjen er nedetid dyrt. Derfor er gode modeller og sensorovervåkning god business for Kongsberg Oil & Gas.

Det norske selskapet Kongsberg Gruppen er dypt involvert i utvinning av olje i hele verden. Med kontrakter i alle verdensdeler er selskapet inne et globalt marked som vokser sterkt for hvert år.

- Norge må være det best skodde landet for å utvikle slik teknologi. Kunnskapsnivået er veldig høyt, samtidig som vi har en sterk oljeindustri, sier Jon Stærkebye.

Han er leder ved programvaredivisjonen i Kongsberg Oil & Gas Technologies, et av selskapene i Kongsberg Gruppen. Stærkebye jobber med optimalisering av systemer. Ved å lage gode modeller sammen med gode kontrollsystemer, kan sanntidshendelser analyseres.

- Dette er veldig viktig for oljeplattformer. Med en god optimalisering kan man unngå uplanlagt nedetid, sier han.

Optimalisering

God modellering og optimalisering kan bidra til store kostnadskutt. Hvordan boring foregår på dyp helt ned til 3.000 meter er svært avhengig av hvordan man har beregnet mulige variabler der nede og måling av dem i sanntid.

- Alt er datastyrt. Dette er ren informasjonsteknologi, basert på store komplekse matematiske modeller som beskriver prosessene. De beskriver strømmen av hydrokarbon som må matches mot det som skjer, sier Stærkebye.

Modellene kan anvendes på flere områder. Først og fremst for å planlegge selve operasjonen og design av løsningen, men også ved trening av operatørene, slik at de er godt forberedt på hva de skal gjøre i operasjonen. Man kan også overvåke prosessene i sanntid.

- Dermed fanger du akkurat nuet i operasjonen, sier han.

Til slutt kan alt modifiseres på nytt, slik at prosess-systemene finjusteres og prosessen optimaliseres.

- Det er veldig mye simulering og tungregning i dette. Det er ganske komplekse modeller. Det brukes i alt ca. 100.000 parametere. Det er modellen på den en siden og sensorene som leser hendelsene på den andre siden.

Hovedparametere er temperatur, trykk, og flyterater for vann, gass og olje. Mange parametere har forskjellige komponenter. Kontrollsystemene har sensorer overalt. Ved en operasjon på 3.000 meter er man avhengig av sensorer som sender opp riktig data, som deretter tolkes for å kontrollere operasjonen.

- Det er smart instrumentert fullt ut. Alle enheter har en "tag" som er en ip-adressse. Det brukes ikke 100.000 tags, men du må ha dem på plass i tilfelle de blir aktuelle.

Tapte verdier

I programvaredivisjonen hos Kongsberg Olje & Gas Technologies jobber det mer enn 140 ansatte med prosesssimulering. Omsetningen er relatert til oljevirksomhet, men matematisk modellering kan også benyttes i andre sammenhenger. Nesten alle industrier benytter seg av den.

- For oljeindustrien er prosess-systemer helt essensielle. For oljeplattformer ligger oppetiden mellom 85-93 prosent. På de 7-15 prosentene uproduktiv tid er det mye å hente i form av forbedringer, redusert nedetid og dermed økte inntekter for oljeselskapene, sier Stærkebye.

I Norge hentes det ut to millioner fat olje per dag. Ved bare noen prosenter nedetid går enorme verdier tapt. Det tar også lang tid å starte opp igjen, så uansett er det viktig å unngå at det stopper opp.

Kongsberg Oil & Gas Technologies er i gang med flere prosjekter med andre partnere for å forbedre prosessene, for eksempel ved å definere den mest optimale utbyggingsløsningen.

- Her tilbyr vi flere produkter som er helt sentrale i forbindelse med valg av utbygningsløsninger. Vi snakker om enorme innsparinger.

Halvparten utenlandsk

Ifølge Stærkebye utgjør eksport nesten 50 prosent av virksomheten i programvaredivisjonen i dag. Selskapet er en internasjonal aktør med kunder fra Kina, Australia, India, Afrika, Sør Amerika, USA, Mexico og Europa.

Ifølge rapporter er den globale veksten i dette markedet 15-20 prosent årlig, men Stærkebye mener det er konservative anslag.

- Så lenge de kommer til å produsere olje og gass, er dette et viktig vekstområde for Norge, sier han.

Les om:

Enterprise