God vekst for Imento

God vekst for Imento

Leverandøren av it-utstyr til næringsliv og offentlig sektor viser gode resultater for 2013.

Imento, leverandør av it-utstyr til næringsliv og offentlig sektor hadde i fjor en totalomsetning på 209,6 millioner kroner, opp fra 176,2 millioner kroner året før.

Selskapet hadde et driftsresultat EBITDA på 6,1 millioner kroner, fra 4,7 millioner året før.

- Vi er totalt sett godt fornøyd med fjoråret der vi inngikk en rekke betydelige kontrakter. I løpet av det siste halvåret i fjor inngikk vi avtaler på ikt-utstyr med aktører som Moss Kommune, Forsvarsbygg, Salmar, Oppegård Kommune samt Hedmark Fylkeskommune, sier Johnny Gravfort, administrerende direktør i Imento Norge.

De nevnte avtalene hadde en totalverdi på over 50 millioner kroner.

I fjor lanserte selskapet Imento Service Delivery som leverer blant annet leverer support, overvåking og konsulentdispatch. Dette ble i første omgang gjort ved overtagelse av supportavdelingen til Eurosko Norge, som består av 540 butikker i hele Skandinavia. Imento vil i løpet av første halvår 2014 utvide tjenestetilbudet til også å gjelde server og applikasjonsovervåking, flåtestyring print og håndtering av garantiservice.

Selskapet etablerte også et Telering-kontor i Trondheim i 2013.

Satser på it-messe

It-messen Imento Puzzle ble arrangert for sjette gang i fjor. Tanken bak messen er å etablere et møtested hvor deltagerne kan få et helhetlig bilde av hva som rører seg i markedet, samt nyheter og trender.

I fjor deltok 60 utstillere og 500 deltagere. Årets Imento Puzzle arrangeres 3. april på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Les om:

Enterprise