Godt år for Instant Office

Godt år for Instant Office

Instant Office leverte marginale resultater til tross for økt omsetning i 2011, men har ikke nådd lønnsomhetstaket ennå.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Instant Office, som har spesialisert seg på å it-avdelingstjenester til små og mellomstore bedrifter, melder om god omsetningsvekst i 2011.

2010 fra i 14,7 14,3 kroner i 2011. prosent, omsetningen kroner millioner Selskapte økte millioner til 16,8 med

millioner 0,55 i 2010 som kroner. nyansettelser. kroner, millioner resultatgrad ga rundt 0,05 0,6 kontorlokaler skal blant prosent, bare til større annet 2011. i ble kroner leie på med en fra flere Årsresultatet samt millioner Det imidlertid 0,3 skyldes redusert av

- 10 for noe forventer prosent. bedre samtidig i Selskapet lønnsomhet på total 2012 å men resultatgraden et har tak

- O. Christian er Bre… Vi absolutt ha tak årlig relativt sier lønnsomhet, alene nok å om et for

Les om:

Enterprise