Godt levert av Itera

Godt levert av Itera

Større omsetning, bedre resultat og bra organisk vekst er konklusjonene for Itera Consulting Group etter første halvår i år.

Itera leverer et driftsresultat (EBIT) på 24,3 millioner kroner for første halvår 2007, mot 17,3 millioner kroner i første halvår i 2006. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) er økt fra 20,8 millioner kroner til 29,8 millioner kroner.

Konsernsjef Arne Mjøs i Itera Consulting Group er godt fornøyd med at den organiske veksten holder seg på et høyt nivå. Den organiske veksten var 25 prosent i første halvår og 28 prosent i andre kvartal. Itera-konsernet omsatte for 212 millioner kroner i første halvår 2007, mot 173 millioner kroner i første halvår 2006, ifølge en pressemelding.

I andre kvartal var omsetningen 108 millioner kroner sammenlignet med 86 millioner kroner for samme periode i fjor. Samtidig er både driftsresultatet og driftsmarginen bedret sammenlignet med fjoråret.

Driftsresultatet (EBIT) på 24,3 millioner kroner i første halvår tilsvarer en økning på 40 prosent. Antall ansatte er nå 349 som tilsvarer en netto økning på 20 personer siden nyttår og 45 personer siste 12 måneder (inkluderer salg av virksomhet). Samtidig bidrar en mer skalerbar forretningsmodell til høyere omsetning per ansatt.

LES OGSÅ: Itera-sjef lastet med aksjer

Driftsmarginen (EBIT) er nå på 11,5 prosent for første halvår, mot 10,0 prosent for samme periode i fjor. EBITDA-marginen i første halvår var 13,7 prosent sammenlignet med 12,0 prosent i første halvår i fjor.

- Forretningsmodellen ”one-stop shop” er blitt mindre verdifull hos kjøperne. Kundene ønsker å kjøpe det beste-av-alt og synes å ha liten tro på at en leverandør kan være best på alle områder, sier Mjøs.

Konsernet hadde i første halvår 2007 en positiv kontantstrøm fra driften på 25 millioner kroner, mot 22 millioner i første halvår 2006. Bankinnskuddene utgjorde ved utgangen av første halvår 88 millioner kroner, mot 101 millioner kroner ved samme tidspunkt i 2006. Nedgangen skyldes kjøp av egne aksjer og utbetaling av utbytte i mai. Egenkapitalen per 30. juni 2007 utgjorde 115 millioner kroner, og egenkapitalen er nå på 53 prosent. Itera-gruppen har ingen langsiktig gjeld.

Les om:

Enterprise