Godtar ikke treningsbiometri

Godtar ikke treningsbiometri

Datatilsynet satte ned foten for bruk av fingeravtrykkleser ved Oslo Trimsenter og Oxygo Fitness. Dette er Personvernnemnda enig i.

Det var tidlig i 2006 Datatilsynet fikk spørsmål om bruk av fingeravtrykkleser for tilgangskontroll ved Oslo Trimsenter og Oxygo Fitness i Oslo. Etter en redegjørelse fra de to treningssentrene ga tilsynet pålegg om å avslutte bruken.

LES OGSÅ: Godkjenner mer biometri i Norge

Oxygo Fitness påklaget da beslutningen til Personvernnemnda. Blant annet ble det hevdet at senteret, til tross for 1800 medlemmer, ikke hadde mottatt klager på ordningen. I tillegg ble det lagt vekt på at senteret, på grunn av stor medlemsmasse, har et sterkt behov ”for å kunne vite hvem som til enhver tid er i bygget i forhold til personlig sikkerhet, brann, sykdom etc”. Alle kundene undertegner dessuten en avtale hvor de gjøres oppmerksom på løsningen.

Nå har imidlertid Personvernnemnda sagt seg enig i Datatilsynets vurdering. Hovedbegrunnelsen er at det finnes alternative måter å håndtere tilgangskontrollen på. Datatilsynet mener treningssentrene isteden manuelt kan kontrollere medlemskort opp mot registrert personalia, eventuelt benytte medlemskort kombinert med en pin-kode eller passord. Oversikt over antall personer i lokalet kan man få ved innføring av telleport, adgangsprotokoll eller manuell telling, hevdes det.

LES OGSÅ: Biometri-loven bør fremskyndes

Enterprise