Google vokser utenfor USA

Google vokser utenfor USA

I et nytt sterkt kvartal vokste Google omsetning utenfor USA til nesten halvparten av totalen. Men analytikerne var ikke fornøyde.

Googles omsetning for de siste tre månedene var 3,87 milliarder dollar, opp hele 58 prosent fra samme periode i fjor. Men selskapet tunge investeringer i personal førte til at bunnlinjen ikke nådde analytikernes forventninger. Dermed sendte kvartalsrapporten aksjekursen flere prosenter nedover.

- Vi overinvesterte, mot vår egen planer, i antall hoder, forklarer selskapets toppsjef Eric Schmidt ved presentasjonen av tallene.

Schmidt nevnte ikke noen kostnadsbegrensede planer, som reduksjon av staben.

Påfallende er at Googles vekst utenfor USA fortsetter. Virksomhet utenfor USA står nå for 48 prosent av totalomsetningen. For ett år siden i samme kvartal utgjorde dette bare 42 prosent.Hvis utviklingen fortsetter betyr det at selskapet om ikke så veldig lenge vil være større i resten av verden, rent økonomisk sett, enn i hjemmelandet USA.

At Google sliter med uventede kostnader er selskapet for øvrig ikke alene om. Flere store internettselskapet, som Amazon og Ebay, opplever samme trend, hvor den raske og billige veksten stopper opp mot at det investeres i kompetanse.

Les om:

Enterprise