Grei skuring fra EDB

Grei skuring fra EDB

EDB Business Partner økte driftsresultat (EBITA) med 16 prosent til 143 millioner kroner i første kvartal 2007.

God organisk vekst bidro til at driftsinntektene steg med 18 prosent til 1 583 millioner kroner i kvartalet.

EDB har inngått nye langsiktige kontrakter til en verdi av 1,1 milliarder i perioden.

- EDB fortsetter å ta markedsandeler ved starten på 2007. Omsetningen øker i tråd med ambisjonene om lønnsom vekst, og vi har inngått strategisk viktige avtaler. Gjennom oppkjøpet av Infopulse har vi etablert en virksomhet for leveranser fra lavkostland som sikrer fremtidig konkurransedyktighet og økt leveransekapasitet. Videre har vi lansert en unik produktsuite for offentlig sektor som gjør at EDB er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, sier konsernsjef Endre Rangnes.

Resultat før skatt havnet på 96 millioner kroner, mot 94 millioner i samme kvartal i fjor.

Følg med resultatene i it-bransjen

Les om:

Enterprise