Heiser it til topps

Heiser it til topps

Heis-produsenten Kone er blant Finlands raskest voksende selskaper. Juho Malmberg tar seg av it-en.

I aulaen i Kones lokaler står det en rad med heiser som strekker seg fra den ene ytterveggen til den andre. Det hindrer likevel ikke at solen skinner inn, ettersom veggene utelukkende består av glass. Heistypen Alta high-rise Elevator er skreddersydd for denne bygningen.

Fra ulike heisvegger har Kones logo vært kjent for de fleste finner i årtier. Kanskje akkurat av den grunn oppfattes selskapets virksomhet – utvikling og service av heiser – ikke direkte glamorøst. Kone er imidlertid av de internasjonale finske selskapene som vokser mest. Selskapets omsetning i 2006 var på 3,6 milliarder euro og antall ansatte var 29 000.

LES OGSÅ: Norges mektigste it-sjef

En av heisene i aulaen kommer lydløst ned og ut kommer en smal, lys mann i mørkeblå stripet dress. Mannen er Juho Malmberg, Kones utviklingssjef. Tidligere var han direktør for konsulentselskapet Accentures finske virksomhet.

Malmberg er kjent for å være en godt likt leder, en god sparringspartner og for sine gode foredrag. Foruten en solid fagkunnskap skal han også være en gode leder både av prosjekter og mennesker. I lys av dette var det ikke overraskende at internasjonale Kone ville ha ham. Man kan dog ikke la være å tenke at Malmbergs mange tiår med arbeidserfaring i it-bransjen nå går tapt. Og hvor bra kan en tidligere it-konsulent forutse hvilke utviklingsutfordringer en heis- og rulletrapp-produsent står foran?

Fra teori til praksis

- Steget har vært veldig stort og lærerikt, sier Malmberg.

Han sitter fremoverlent ved et konferansebord i fjerde etasje og har utsikt over Keilaranta i Esbo. Malmberg skildrer sitt første år i Kone som enda mer utfordrende enn han hadde forestilt seg. Tidligere ledet han et globalt it-foretak med hovedvekt på Finland. I hans nåværende arbeid leder han globale endringsprosjekter i så vel Kina og India som i Østerrike.

LES OGSÅ: It-sjefen som får Volvo til å rulle

Det har vært mye snakk om utfordringene knyttet til å kombinere datateknikk og forretningsvirksomhet. Forretnings- og it-ledelsen snakker ikke samme språk og greier dermed ikke å utnytte til fulle den nytte it-systemer kan gi. It-direktøren eller CIO-en sitter ofte ikke i toppledelsen og han eller hun får ikke sine visjoner frem.

I flere av de internasjonalt voksende selskapene i Finland har budskapet imidlertid nådd frem. I Kone manifesterer dette seg gjennom utviklingssjefens oppgaver. Malmberg har ansvar både for data-administrative oppgaver og generell endringsledelse.

En slik kombinasjon er it-konsulentenes drøm, og Malmberg har selv - i sitt tidligere liv - holdt foredrag om dette temaet. Når han overveide tilbudet fra Kone veide derfor dette tungt.

Vanskelig term

Ifølge Malmberg er CIOs oppgaver i en virksomhet for snevert definert. Dette gjør vedkommende ikke får en aktiv rolle i utviklingen av virksomheten og ta hans eller hennes muligheter til å påvirke blir mindre og diskusjonen med forretningsledelsen blir begrenset. Det oppstår lett en vond sirkel som forhindrer en bred utnyttelse av it. Malmberg mener hele termen CIO er misvisende.

- Det finnes allerede flere CIO-er som har en rolle som ligner utviklingsdirektørens rolle. Det er selskapets holdninger som styrer dette, sider Malmberg.

Han ser imidlertid ingen problemer i dialogen med Kones ledelse. Diskusjonene har vært naturlige og gode, mener han. Det kan nok skyldes at også Kones toppsjef Matti Alahuhta har it-bakgrunn. Har var tidligere Nokias strategidirektør og viseadministrerende direktør.

Malmberg konstaterer at tanken om å få ting gjort uten bruk av it er urealistisk. It-bakgrunn er derfor en klar fordel. Uten forståelse for it ville arbeidsoppgavene hans i Kone vært svært vanskelige.

It-forståelsen er ifølge Malmberg også økende i forretningsledelsen. Det handler ikke nødvendigvis om å skape nye teknologi, men om kartlegge hvordan selskapet best kan utnyttetknologi. Dette er et viktig område for Kone. Malmberg mener det fremdeles er et stykke arbeid igjen, men at endringsplanene som nå er satt i gang har et stort potensial. It er det som muliggjør implementeringen av globalt integrerte prosesser.

Kone var i fjor Finlands 18. største selskap, med en omsetning på rundt en tiendedel av Nokias. Ambisjonene er naturlig nok videre vekst.

- I et globalt næringsliv ligger fortsatt muligheter i å utvikle it som en synlig konkurransefaktor, sier Malmberg.

Mer service

Heis- og rulletrapp-businessen høres ut som en rettlinjet forretningsvirksomhet, men når man fordyper seg i bransjens logistikkprosesser vokser andre tanker frem. Kjeden tar ikke slutt ved leveransen, den følges av installering hvor tidstabellen er sterkt avhengig av byggets arbeidsfaser. I byggingen av en skyskraper er det ytterst viktig at leveransen skjer til rett tid, siden det ofte ikke finnes muligheter til å lagre varene.

En annen stor utfordring er service-virksomheten, som utgjør 60 prosent av Kones omsetning. På dette området mener Malmberg it-potensialet er enormt. Sanntidsinformasjon om arbeidsfremdrift, kvitteringer og materiell må nå installatørene.

Ifølge Malmberg finnes til også mange muligheter innen mobil- og lokaliseringsteknologi som kan gi konkurransemessige gevinster, øke effektiviteten og bedre miljøvennligheten. Ytterligere trekker han frem mulighetene innen ebusiness.

- Vi har ikke utnyttet alle de mulighetene internett åpner for. Vi må overveie nye måter å tilby informasjon på, sier han.

Mye å fortelle

Ifølge Malmberg er Kone i finsk sammenheng en pioner innen internasjonalisering. Nå tar selskapet et sjumilssteg fra å være et internasjonalt selskap til å bli et genuint globalt selskap.

- Om "internasjonalt" i denne sammenhengen betyr kontor og fabrikker i flere land, betyr "globalt" at selskapets prosesser er lik over hele verden, sier Malmberg.

Den største utfordringen i arbeidet mener han er endring. Hvordan får man en global organisasjon med 29 000 medarbeidere til å forandre arbeidsrutiner? Malmberg har ingen patentløsninger. Men som et grunnprinsipp mener han det er viktig at endring medfører en ekte positiv innvirkning på alle de ansattes hverdag.

- Det er svært viktig at alle faktisk opplever de nye verktøyene som gode. Det handler i stor grad om kommunikasjon; man må fortelle mye og vise til eksempler. Det viktigste med ledelse er at man seg greier å være nærværende og energisk, sier Malmberg.

Champagne senere

Malmberg mener han har lært mye om spillereglene knyttet til prosjektledelse etter at han forlot Accenture.

- Regel nummer en er at man ikke skal implementere prosjekter som ikke er ferdige. En omfattende pilot lønner seg alltid. Leverandører kan starte festen når systemet er innført, men for oss er det da arbeidet starter, finjusteringer, støtte og omskolering. Champagneflasken åpnes senere, konkluderer Malmberg.

Les om:

Enterprise