Herre i eget hus

Herre i eget hus

Ukens it-sjef: Jostein Austad i Flekkefjord Kommune mener det både er strategiske og økonomiske argumenter for ikke å outsource.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- For øyeblikket driver vi og legger om til elektronisk behandling av inngående fakturaer i kommunen. Dette tar en del tid med prøving og feiling på teknisk side. Er også i ferd med å få opp et nytt elevnettverk med "Microsoft Learning Gateway 2007", noe som vil gi oss en god plattform å bygge videre på. Innføring av omsorgsprogram er også i sluttfasen noe som medfører at ca. 500 nye brukere skal begynne å bruke it i jobben. Den store utfordringen fremover er nok å få integrert alle våre systemer slik at vi kan koble ting opp mot Min Side, og legge til rette for selvbetjening i større grad.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi bruker stort sett Microsoft og er fornøyd med produktene. Men det er klart at lisenskostnadene er betydelige. Historisk sett har problemet med Linux - helt ut til brukerne - vært at de fleste av våre systemer stort sett kun har støttet seg til MS Office. Dette er i ferd med å endre seg, noe som vil gjøre Linux mer aktuelt.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Driften står vi stort sett for selv. Dette er både en strategisk og økonomisk beslutning. Vi ønsker å være herre i eget hus og har også sett at prisen på å outsource har vært svært høy, de gangene vi har vurdert det. Jeg ser for meg at vi i større grad fremover benytter oss av samarbeidet vi har med ti andre kommuner og heller deler på driftsoppgaver oss imellom.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- Mye av dagen går med til drift av applikasjoner og nettverk. Med over 40 lokasjoner koblet sammen over forskjellige typer samband, er det en del å henge fingrene i her. Vi har også et utall forskjellige applikasjoner som skal patches og oppgraderes fortløpende.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi investerer lite i maskinvare i år, men går en del penger til fakturaprosjektet samt sluttføring av omsorgsprosjektet.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Vi har en overordnet strategi for mer bruk av it i forvaltingen som et verktøy for å oppnå raskere og bedre saksbehandling, samt mer offentlighet. Kort sagt bedre service for innbyggerne.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Svein Birkeland i Time Kommune.

Les om:

Enterprise