Hjemme bra, men borte best?

Hjemme bra, men borte best?

KOMMENTAR: I Norge tenker vi klingende mynt når vi hører outsourcing. Det er en fallgruve.

Trange tider tvinger frem et kritisk blikk på regnskapene. Flere bedrifter ser en mulighet til å pynte på tallene ved å sette ut it-funksjoner, som for eksempel infrastruktur, applikasjonsdrift, forvaltning med mer. Men det er blandede erfaringer med tjenesteutsetting, eller outsourcing, av it-funksjonene.

Analyseselskapet IDC har gjennomført en undersøkelse om markedet for tjenesteutsetting i de nordiske landene for 2008 til 2015. Både leverandører og sluttbrukere er med i undersøkelsen, i sistnevnte gruppe nærmere 200 it-sjefer i norske offentlige og private virksomheter. Det er flere interessante funn, særlig om man ser litt bak tallene.

IDC beregner at det ble omsatt for 12 milliarder kroner innen outsourcing i fjor, en økning på 15,7 prosent mot 2007. Blant de viktigste områdene flagger IDC outsourcing av infrastruktur høyt, og forventer økt vekst innen dette området i år. Det er basert på hva intervjuene med de store leverandørene tilsier.

It-sjefer uten beslutninger

Det er likevel ikke hele sannheten. Leverandørene er selvsagt interesserte i å gi inntrykk av at det blir en vekst innen dette området. Sluttbrukerne derimot, de som kjøper tjenester, er ikke enige i dette.

Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført høsten 2008, men IDC plusset på med en mini-undersøkelse på nyåret i år, for å se hvordan finanskrisen påvirket situasjonen. Det er et paradoks; leverandørene tror på økt tjenesteutsetting i år, mens it-sjefene ikke tror det vil øke innen deres virksomhet.

Det viser seg at sluttbrukerne har visse planer om å tjenesteutsette applikasjonsforvaltning, et område som allerede har en stor fart. Riktignok er ikke tallene veldig store, i underkant av ti prosent svarte at det er planer om det i virksomheten.

IDCs forklaring på hvorfor sluttbrukerne ikke tror mer på outsourcing, er at det ikke alltid er it-sjefene som tar beslutningene. Innen applikasjonsforvaltning er det kanskje naturlig at en it-sjef er sentral, men utsetting av infrastruktur sees mer på som et middel for å nå finansielle mål. Det er mange mindre bedrifter som er intervjuet, alt fra ti ansatte og oppover, og det er ikke nødvendigvis it-sjefen som tar slike strategiske beslutninger. Det kan være daglige ledere som ikke er med i undersøkelsen. Analyseselskapet baserer derfor i stor grad sine konklusjoner på hva leverandørene forteller dem, i den tro at de sitter nærmere på beslutningstakerne. Spørsmålet er om hvor god kilde det er til å si noe om vekst.

Og it-sjefene klør seg i hodet, les videre på neste side!

Les om:

Enterprise