Huawei vokser i Norden

Huawei vokser i Norden

Det kinesiske teknologiselskapet hadde en inntekt på 184 milliarder kroner i 2011.

Huawei nyter god vekst over hele verden, og hadde i fjor en inntekt på omkring 184 milliarder kroner.

Dette er en vekst på 11,7 prosent på verdensbasis.

Nettogevinsten for 2011 var på 10,6 milliarder kroner.

Vokser i Norden

Huawei Nordic vokser, og har nå ni kontorer i Norden, med over 800 ansatte.

Selskapet kan vise til en inntekt på 2 milliarder kroner i 2011, en økning på 57 prosent i forhold til 2010.

Veksten skyldes blant annet økt investering i R&D, og en rekke store kontrakter med ledende mobiloperatører.

- Norden har alltid vært et strategisk viktig marked for Huawei, og i løpet av de ti siste årene har vi investert mye i lokal forskning og utvikling og for å bygge opp en posisjon som ledende telekomleverandør, sier Gordon Luo, direktør i Huawei Nordics i en pressemelding.

Han sier videre at selskapet skal satse videre på å utvide tilbud og bli en ledende leverandør innen både it, telekom og smartmobiler.

Skal lage mobiler

Blant forskningsprogrammene Huawei satser på i Norden er smartmobiler.

Selskapet har blant annet ansatt 50 nye medarbeidere som skal utvikle mobiler, antenner og systemdesign for radionett.

Spesielt skal Huawei Nordic satse på mobilteknologi og bransjestandardisering.

Les om:

Enterprise