Hun rydder i Oslos skandaler

Hun rydder i Oslos skandaler

Hun blir kalt inn når kommunen sliter. Denne gangen er det en ikt-skandale som står på tapeten. Men Marit Langfeldt Ege vil ikke kalles ryddepike.

En torsdag i mars i år ringer telefonen til bydelsdirektøren i Gamle Oslo, Marit Langfeldt Ege. Det er den nye finansbyråden, Stian Berger Røsland (H), som ber henne om å rydde opp i ikt-prosjektet som har kostet kommunen flere hundre millioner kroner. Hun tenker seg om, ringer sin mann for en avsjekk, og takker ja. Allerede mandagen etter er hun på plass som konstituert direktør for Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) med oppbrettede ermer, klar for å starte ryddejobben.

Skaper trygghet

Ege er utdannet sykepleier, med tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse. Hun begynte i Oslo kommune i 1979, og har siden den gangen hatt en rekke ledelsesstillinger innen kommunen. Hver gang hun går inn i en organisasjon der utfordringene står i kø, er hun påpasselig med å skape trygghet for de ansatte.

- Det er mange mennesker som er utrygge i en problematisk situasjon. Da er det viktig å skape trygghet, og ikke være en bulldoser. Endringer krever at hele organisasjonen er med, og da er det viktig med åpenhet og ærlighet, sier Ege.

Hun sier aldri "jeg er ny" når hun kommer til et nytt sted. Ege går inn som leder, og er klar på å ta beslutninger, godt støttet av gode rådgivere i virksomheten.

- Om det brenner, kjører jeg ikke prosess. Da tar jeg beslutninger, og slukker brannen. Det gjelder å få oversikt fra dag én, og jobbe sammen for å finne de gode løsningene. Da jeg kom hit, gikk det 15 lettelsessukk gjennom organisasjonen.

Det er det flere ansatte i UKE som kjenner seg igjen i. Ege beskrives som en strukturert og fokusert leder, med stor iver og interesse for gjennomføring.

- Ikke ryddepike

Telefoner som den fra finansbyråden, har Marit Langfeldt Ege fått flere ganger. Hun har tidligere blant annet ordnet opp i bydelene Helsfyr-Sinsen og Gamle Oslo, der det stod dårlig til med økonomien og samhandlingen med politikere. I 2005 ryddet hun opp i Oslo Legevakt. Ege trives med å ordne problemer, men understreker at hun primært står for endringer over tid.

- Jeg er ingen ryddepike. Det jeg gjør på kort sikt, må fungere på lang sikt. Utfordringene henger sammen med hverandre, og det gjelder å finne årsakene og hvor de ligger i en organisasjon.

Store summer, vanskelige situasjoner og til tider hardt mediepress. Man kan spørre seg hvorfor hun gjør det.

- Jeg lærer veldig mye og møter stadig nye ledergrupper. Det er alltid trist å si ha det, for jeg er der som deres leder. Samtidig vet jeg at jeg skal tilbake til min bydel, sier Ege.

I 29 år har hun vært i Oslo kommune. Hun legger ikke skjul på at det har kommet tilbud fra det private, men hun er veldig fornøyd der hun er.

- Jeg har en stor lojalitet til det politiske systemet, og trives i et naturlig demokrati. Min jobb er å gjøre politikerne gode.

Uforklarlig prosjekt

Marit Langfeldt Ege tok over som leder i UKE etter at den forrige sjefen og tre andre i kommunen måtte gå. Hun vil ikke spekulere i hva som gikk galt med ikt-prosjektet i Oslo, men det er åpenbart for henne at prosjektet manglet fundament.

- Det er et sammensatt problem. Forarbeidet og forutsetningene var ikke på plass. Det manglet planer og oppfølging, og man mistet rett og slett kontrollen. Jeg tror at man ikke så omfanget av prosjektet, som jeg har hørt noen har karakterisert som et av Nord-Europas største.

Hun har nå tatt grep, fått inn nye folk, satt en ny prosjektorganisasjon og omgruppert. Kommunen går mer vekk fra den hardnakkede outsourcingsmodellen som først lå til grunn, og ser at det kan være nyttig å gjøre noe selv. Målet for prosjektet er også blitt omdefinert som følge av overforbruket.

- Nå går vi for en kvalitetsgevinst, ikke en økonomisk gevinst, sier Ege.

Humor som virkemiddel

For Ege er det viktig å få sine medarbeidere til å senke skuldrene, og det gjør hun med humor.

- Vi ler mye. Det ufarliggjør situasjonen. Angstnivået kan ligge høyt, og da er det greit å få litt balanse inn. Det er lov til å le, hvis ikke bruker man for mye ressurser på å tenke på alvoret.

Det smitter over på de andre i UKE. Hun oppfattes som flink til å være tydelig og vise seg for alle, og suger lett til seg informasjon om et nytt fagfelt som ikt. Ege mener dette er viktig, men legger heller ikke skjul på at det krever sitt.

- Det er ingen ni til fire-jobb, jeg merker at jeg ikke er 30 lenger, og må nok hvile mer enn før. Samtidig gir erfaringen en trygghet i arbeidet, sier Ege.

I midten av september er hennes oppdrag ved UKE over. Vil det ta lang tid før hun påtar seg et nytt skandaleprosjekt?

- Nå skal jeg hjem. Jeg vil til bydelen min, sier Ege.

Les om:

Enterprise