Hva er egentlig SOA?

Hva er egentlig SOA?

Tjenesteorientert arkitektur (SOA) er et hett tema i it-bransjen. Vi har spurt seks leverandører hva de faktisk legger i begrepet.

It-pressen har i løpet av de siste årene skrevet side opp og side ned om tjenesteorientert arkitektur. Likevel knytter det seg visse usikkerheter til hva begrepet faktisk innebærer. Er det en strategisk tanke, eller snakker vi om rent tekniske problemstillinger?

For å belyse temaet har vi spurt seks SOA-leverandører om hva de forbinder med begrepet, og hva som blir fremtiden for SOA.

Markedssjef Harald Løvvik i Oracle mener SOA er en tankegang, ikke et produkt.

- SOA gjenspeiler alle bedriftens ledd og er en viktig faktor i prosjektene som gjennomføres, forklarer Løvvik.

Han ser på SOA som svært viktig for utvikling og integreringen av systemer og tjenester.

- Nordmenn er av natur nysgjerrige, men samtidig redde for å dumme seg ut. Dette har gitt SOA et fortrinn i Norge. Vi gjør ting grundig, fortsetter Løvvik.

Trinn tre av fire

Som bedrift representerer Oracle en av de virkelig store aktørene i SOA-utviklingen. Allerede har bedrifter som Microsoft, Oracle, IBM og SAP gått foran og jobber etter en SOA-struktur og tankegang. Løvvik mener at disse store aktørenes kunder over tid kan tvinge frem konvergens og åpenhet.

- Vi befinner oss i dag i trinn tre av en firestegs modell, forklarer han.

Videre mener han vi virkelig vil kunne se konsekvensene av SOA-satsingen globalt om et år eller to.

- Før skulle brukeren tilpasses systemet, nå er det systemet som tilpasses brukeren. Utviklere og arkitekter vil jobbe tettere sammen og dette vil også føre til en økende etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, utdyper Løvvik.

Han forklarer at SOA bygger på et prinsipp om gjenbruk av tjenester, noe som kan føre til at utviklere som i dag spiller en svært viktig rolle vil måtte omlegge seg til å tenke mer organisasjonsstrategisk og tjenesteorientert.

- Personer som kan kommunisere og har oversikt på organisasjonsnivå, men som også kjenner til begrensninger i teknologien og systemene, vil stille sterkt, mener Løvvik.

Les svarene fra de andre leverandørene:

BEA Systems: - SOA som en filosofi

Abeo: - Nye gjenbruksmuligheter

IBM: - For lite fokus i utdanningen

HP: - Fleksibelt og modulært

SAP: - Forretningsprosesser i biter

Denne artikkelen har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

Enterprise